Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
утвърждение - мн. утвърждения, ср. Одобрение, съгласие.
иглолечение - само ед. Метод за лечение, при който в специални точки на тялото се забиват игли; акупунктура.
изображение - мн. изображения, ср. 1. Огледално отражение на образ. Видя изображението си в огледалото. 2. Художествено пресътворен образ, събит...
изобретение - мн. изобретения, ср. Нещо с голямо значение за човека, което е открито, изнамерено. Телефонът е голямо изобретение.
калолечение - само ед. Спец. Физиотерапевтично лечение със специална кал (тиня), притежаваща лечебни свойства. Ще ходя на калолечение. Прилагам ...
местоимение - мн. местоимения, ср. Спец. В езикознанието — една от частите на речта, която замества съществително, прилагателно, числително име ...
общественик - мн. общественици, м. Човек, който се занимава с обществена дейност; който работи в полза на обществото.
оксиженирам - оксиженираш, несв. и св.; какво. 1. Окислявам. 2. Запоявам метални части с оксижен. 2. Изрусявам с кислородна вода.
обезщетение - мн. обезщетения, ср. Нещо, което се дава за причинени щети, вреди или загуби. Парично обезщетение.
обозначение - мн. обозначения, ср. Поставен върху нещо знак.
ограничение - мн. ограничения, ср. 1. Ограничаване. 2. Правило, норма, които ограничават някакви действия.
ожесточение - само ед. Състояние на силно озлобление, на жестокост и крайно напрежение. С ожесточение късаше писмата и.
олигофрения - само ед. Спец. Слабоумие; психическо и физическо изоставане в развитието.
определение - мн. определения, ср. 1. Само ед. Определяне. 2. Обяснение, което разкрива същността, смисъла на някакво понятие; дефиниция. 3. Спе...
опустошение - мн. опустошения, ср. 1. Опустошаване. 2. Обикн. мн. Резултатът от действието на необичайна природна сила (ураган, земетресение и п...
изпражнение - мн. изпражнения, ср. Отпадъчни вещества, които се изхвърлят през ануса на човек или животно.
направление - мн. направления, ср. 1. Линия на движение, посока. 2. Обществено, научно, литературно течение, групировка. Литературни направления...
наслаждение - само ед. Много голямо удоволствие, наслада. С наслаждение се потопи в морето.
наставление - мн. наставления, ср. 1. Съвет, поучение, нравоучение. Слушаше наставленията на майка си. 2. Ръководство, инструкция, упътване. Нас...
нашественик - мн. нашественици, м. Човек или група хора, които предприемат нашествие.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: