Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
съединение - мн. съединения, ср. 1. Само ед. Събиране в едно, обединяване. Съединението прави силата. 2. Спец. В химията — вещество, в което са...
съкращение - мн. съкращения, ср. 1. Намаляване на нещо. 2. Изпускане на част от текста на книга, статия и др. Статията препечатваме с незначите...
съмишленик - мн. съмишленици, м. 1. Лице, което има същите идеи и убеждения. Политически съмишленици. Търся съмишленици, за да си направим малъ...
съоръжение - мн. съоръжения, ср. 1. Уреди, апарати и др., които се използват в специализирана дейност. Спортни съоръжения. 2. Постройка с опред...
сътворение - мн. сътворения, ср. Създаване. Сътворението на света.
сътресение - мн. сътресения, ср. 1. Разтърсване, разклащане, раздрусване. При най-малкото сътресение кулата щеше да падне. 2. Прен. Силно раздв...
уплътнение - мн. уплътнения, ср. 1. Само ед. Уплътняване. 2. В медицината - втвърдено или подуто място по тялото. Уплътнения по шията. 3. Уплът...
вероучение - вероучение ср., само ед.1. Учение за основните положения в една религия.2. Това учение като учебна дисциплина.
мигновение - мн. мигновения, ср. Миг.
наводнение - мн. наводнения, ср. Стихийно бедствие, при което сушата е залята от вода.
наклонение - мн. наклонения, ср. Спец. В граматиката — глаголна категория, изразяваща отношението на говорещия към реалността на действието. По...
настроение - мн. настроения, ср. 1. Вътрешно душевно състояние. Бодро настроение. 2. Склонност към нещо, желание. Нямам настроение да пея. 3. Н...
недоумение - мн. недоумения, ср. Състояние на съмнение или колебание поради неразбиране; смайване, изненада.
обединение - мн. обединения, ср. 1. Самоед. Обединяване. След обединението бяха по-силни. 2. Група хора, организации, учреждения, които се съюз...
облекчение - мн. облекчения, ср. 1. Състояние на лекота, освобождаване от напрежение, тежест, болка. След инжекцията почувства облекчение. С об...
обновление - само ед. Промяна, която е свързана с привнасяне на нещо ново.
озлобление - само ед. Проява на злоба, на зло чувство към някого. Изпитвам озлобление.
оксиженист - мн. оксиженисти, м. Човек, чиято професия е да работи с оксижен (в 3 знач.).
инсценирам - инсценираш, несв. и св.; какво. 1. Приспособявам литературно произведение за представяне на сцена. 2. Прен. Представям изкуствено,...
набедреник - мн. набедреници, (два) набедреника, м. 1. Истор. Част от военно облекло, която се носи върху бедрата. 2. Спец. Част от свещеническ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: