Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ени - Намерени са 600 думи от търсенето
тенисистка - мн. тенисистки, ж. Жена тенисист.
тренировка - мн. тренировки, ж. 1. Само ед. Многократно повтаряне на упражнения с цел постигане на форма, издръжливост. Тренировка по езда. Тре...
труженичка - мн. труженички, ж. Труженица.
управление - мн. управления,с р. 1. Само ед. Управляване. Управлението на голямо предприятие изисква много сили. Управлението е сложен прогрес....
упражнение - мн. упражнения, ср. Занимание за добиване или усъвършенстване на практически умения след теоретично разглеждане на материал. Упраж...
червеникав - червеникава, червеникаво, мн. червеникави. Който е с цвят, близък до червения.
осветление - мн. осветления, ср. 1. Само ед. Осветяване. 2. Светлина от източник. Помещението е с изкуствено осветление. 3. Прен. Обяснение, тъ...
отклонение - мн. отклонения, ср. 1. Отклоняване. 2. Път, линия, която се отделя от главния път или линия; отбивка.
откровение - мн. откровения, ср. 1. Неочаквано разкриване на истина. 2. Разкриване на съкровени чувства или мисли. Изпадам в откровение. 3. Пос...
отчуждение - мн. отчуждения, ср. Прекратяване на близостта с някого, отделяне от някого или нещо. Отчуждението му изненада всички.
оформление - мн. оформления, ср. 1. Оформяне. 2. Външен вид, начин, по който е оформено нещо. Художествено оформление на книга.
прояснение - мн. прояснения, ср. Проясняване, озарение.
повторение - мн. повторения, ср. 1. Само ед. Извършване на нещо за втори път. 2. Повтарящи се думи в текста. Повторенията са необходими, за да ...
погребение - мн. погребения, ср. 1. Само ед. Заравяне на мъртвец. 2. Църковен или битов ритуал за заравяне на мъртвец.
подобрение - мн. подобрения, ср. 1. Обикн. ед. Подобряване. 2. Обикн. мн. Изменение, което прави нещо по-добро, по-функционално. Правя подобрен...
подозрение - мн. подозрения, ср. Обикн. ед. Съмнение за вина.
подчинение - само ед. Отношение на зависимост.
позволение - мн. позволения, ср. Позволяване, съгласие, разрешение. Искам позволение.
поклонение - мн. поклонения, ср. Обикн. ед. 1. Посещение на свещени места. 2. Отдаване на почит (на покойник).
посвещение - мн. посвещения, ср. 1. Надпис на произведение, в който се посочва лицето, на което е посветено. 2. Встъпителна част на произведени...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: