Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------------- - Намерени са 368 думи от търсенето
бракосъчетание - само ед.Сключване на брак по установен граждански ред или чрез църковен обред.
вегетарианство - ср., само ед.Система на хранене, от която са изключени месото и месните продукти.
възгордявам се - възгордяваш се, несв. и възгордея се, св.Ставам горделив.
вдълбочавам се - вдълбочаваш се, вдълбоча се.1. Прониквам надълбоко, навътре.2. Прен. Задълбочавам се, вниквам; съсредоточавам се.
ветропоказател - ветропоказателят, ветропоказателя, мн. ветропоказатели, (два) ветропоказателя.Уред или приспособление за определяне посоката на вя...
взаимодействам - взаимодействаш, несв.; с какво/с кого.Намирам се във взаимодействие.
взаимодействие - само ед.Взаимна връзка между предмети и явления, която регулира техните действия.
взаимоучителен - взаимоучителна, взаимоучително, мн. взаимоучителни, прил.Който се отнася до система на обучение, при която по-добрите ученици обуч...
високопоставен - високопоставена, високопоставено, мн. високопоставени, прил.Който заема висок административен или обществено-политически пост. Вис...
встрастявам се - встрастяваш се, несв. и встрастя се, св.Увличам се страстно; пристрастявам се. Беше се встрастил в алкохола.
въздухоплаване - само ед.Теория и практика на придвижването по въздуха на апарати, по-леки от въздуха.
възнаграждавам - възнаграждаваш, несв. и възнаградя, св.; кого.Отплащам се за извършена работа или за услуга с пари, с предмет и др.
възнаграждение - мн. възнаграждения, ср.Заплатена сума пари срещу извършена работа. Месечно възнаграждение.
възползувам се - възползуваш се, несв. и св.Възползвам се.
възпрепятствам - възпрепятстваш, несв. и св.;кого/какво. Преча, попречвам, спъвам. Това възпрепятства развитието на растенията. Бях възпрепятстван.
възпроизвеждам - възпроизвеждаш, несв. и възпроизведа, св.; какво.1. Повтарям, представям в същия вид. Възпроизвеждам по памет.2. Пресъздавам.
въобразявам си - въобразяваш си, несв. и въобразя си. св.1. Мислено си представям. Въобразете си за момент, че сте в ракета.2. Погрешно предполагам...
гласоподавател - гласоподавателят, гласоподавателя, мн. гласоподаватели, м.Лице, което има право да гласува с избирателна бюлетина и когато упражня...
далекогледство - само ед. Дефект на зрението, при който се виждат ясно отдалечени предмети, а не се различават близките обекти.
дебелоглавщина - само ед. Пренебр. Дебелоглавие.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: