Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------------- - Намерени са 368 думи от търсенето
дезорганизация - мн. дезорганизации, ж. Разстройство на организацията, нарушаване на реда или дисциплината.
дезорганизирам - дезорганизираш, несв. и св. Провеждам дезорганизация.
деквалификация - само ед. Изгубване на квалификацията.
деквалифицирам - деквалифицираш, несв. и св.; кого. Правя някого да загуби квалификацията си. — деквалифицирам се. Изгубвам собствената си квалифик...
делтапланерист - мн. делтапланеристи, м. Лице, което лети с делтаплан.
демагогствувам - демагогствуваш, несв. Демагогствам.
демократизация - мн. демократизации, ж. Установяване на демокрация.
демократизирам - демократизираш, несв. и св.; какво. Извършвам демократизация.
демонстративен - демонстративна, демонстративно, мн. демонстративни, прил. 1. Който е добре изразен, предизвикателен, за да покаже протест, несъгла...
деребействувам - деребействуваш, несв. Деребействам.
диверсификация - само ед. Отказ от едностранчива специализация, придобиване на многостранен, многоотраслов характер.
дипломатически - дипломатическа, дипломатическо, мн. дипломатически, прил. 1. Който се отнася до дипломат и дипломация. Дипломатическа кариера. 2. ...
доброжелателен - доброжелателна, доброжелателно, мн. доброжелателни, прил. 1. Който се характеризира с добро, приятелско, благосклонно отношение къ...
доброжелателка - мн. доброжелателки, ж. Жена доброжелател.
домакинствувам - домакинствуваш, несв. Домакинствам.
еквилибристика - само ед. Изкуство да се изпълняват акробатически упражнения, без да се губи равновесие в трудни положения. • Словесна еквилибристи...
екзистенциален - екзистенциална, екзистенциално, мн. екзистенциални, прил. 1. Който се отнася до съществуването, до поддържането на живота. 2. Койт...
екстравагантен - екстравагантна, екстравагантно. мн. екстравагантни, прил. Обикн. за облекло — който се разминава с общоприетото; твърде особен, ст...
електрификация - само ед. Снабдяване с електрическа енергия. // прил. електрификационен, електрификационна, електрификационно, мн. електрификационн...
електрифицирам - електрифицираш, несв. и св.; какво. Подлагам на електрификация. // същ. електрифициране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: