Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------------- - Намерени са 368 думи от търсенето
космополитичен - космополитична, космополитично, мн. космополитични, прил. 1. Който се отнася до космополит и космополитизъм. Космополитично същест...
кратковременен - кратковременна, кратковременно, мн. кратковременни, прил. Който трае кратко време. Кратковременен престой.
любопитствувам - любопитствуваш, несв. Любопитствам.
магьосничество - мн. магьосничества, ср. Дейност или сила на магьосник за въздействие върху природата или хората.
мародерствувам - мародерствуваш, несв. Мародерствам.
местожителство - мн. местожителства, ср. Селище, където постоянно живее едно лице.
негостоприемен - негостоприемна, негостоприемно, мн. негостоприемни, прил. 1. Който не обича да приема гости. Негостоприемно семейство. 2. Прен. За...
наследственост - наследствеността, само ед., ж. Съвкупност от физически и психически качества на организмите, които се получават от родителите и мо...
натурфилософия - само ед. Спец. Название на съществувалите до XIX в. философски учения за природата. // прил. натурфилософски, натурфилософска, нат...
национализация - мн. национализации, ж. 1.Преминаване на частна собственост в държавна срещу заплащане или безвъзмездно. Национализация на банките ...
национализирам - национализираш, несв. и св.; какво. Извършвам национализация.
неблагодарница - мн. неблагодарници, ж. Жена неблагодарник.
неблагоприятен - неблагоприятна, неблагоприятно, мн. неблагоприятни, прил. 1. Който не е благоприятен, не носи полза, не помага. Неблагоприятни кли...
неблагоразумен - неблагоразумна, неблагоразумие, мн. неблагоразумни, прил. Който не се съобразява със здравия разум. Неблагоразумни действия.
невмешателство - мн. невмешателства, ср. Обикн. ед. Отказ от намеса в нещо, обикновено във вътрешните работи на някоя държава. Политика на невмешат...
невропатология - само ед. Спец. Наука за заболяванията на нервната система.
недоброжелател - недоброжелателят, недоброжелателя, мн. недоброжелатели, м. Човек, който не желае добро някому; зложелател. // прил. недоброжелател...
недоволствувам - недоволствуваш, несв. Недоволствам.
неразположение - мн. неразположения, ср. 1. Леко влошено здравословно състояние. 2. Недоброжелателно отношение към някого. 3. Отсъствие на настроен...
обстоятелствен - обстоятелствена, обстоятелствено, мн. обстоятелствени, прил. Който има отношение към обстоятелството. • Обстоятелствено пояснение....
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: