Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------------- - Намерени са 368 думи от търсенето
изкуствознание - само ед. Наука за изкуството.
изследователка - мн. изследователки, ж. Изследвачка.
иконопоклонник - мн. иконопоклонници, м. Лице, което почита иконите.
импресионистка - мн. импресионистки, ж. Жена импресионист.
индивидуалност - индивидуалността, само ед.,ж. 1. Отличителните, личните качества на нещо. Индивидуалност на писател. Творческа индивидуалност. 2. ...
индиферентност - индиферентността, само ед., ж. Безразличие. Отнасям се с индиферентност.
катраненочерен - катраненочерна, катраненочерно, мн. катраненочерни, прил. Който е с черен цвят като катран.
книгохранилище - мн. книгохранилища, ср. Помещение към библиотека, в което са подредени книгите. Книгата не е в книгохранилището.
комерсализация - само ед. Пренебр. Превръщане на дейност в източник на печалба.
кореспонденция - мн. кореспонденции, ж. 1. Размяна на писма; преписка. Водя кореспонденция. Имам кореспонденция. 2. Само ед. Писма и всички други п...
кинематография - само ед. 1. Изкуството и техниката за създаване на филми. 2. Промишлеността за създаване и разпространяване на филми. 3. Всички хо...
книговодителка - мн. книговодителки, ж. Жена книговодител.
колективизация - само ед. Истор. След установяване на социалистическата система в някои бивши социалистически страни — насилствено обединение на се...
компенсационен - компенсационна, компенсационно, мн. компенсационни, прил. Който се отнася до компенсация. Компенсационни средства.
конвенционален - конвенционална, конвенционално, мн. конвенционални, прил. 1. Който е приет по договор или при някакви условия. Конвенционално оръж...
контраатакувам - контраатакуваш, несв. и св.; какво/ кого. Провеждам контраатака.
конфиденциален - конфиденциална, конфиденциално, мн. конфиденциални, прил. Поверителен, таен. Конфиденциален разговор. // същ. конфиденциалност, ко...
концлагеристка - мн. концлагеристки, м. Жена концлагерист.
корабокрушение - мн. корабокрушения, ср. Потъване или разбиване на кораб вследствие от буря или повреда. Претърпявам корабокрушение.
кореспондентка - мн. кореспондентки, ж. Жена кореспондент.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: