Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------------- - Намерени са 368 думи от търсенето
предшественица - мн. предшественици, ж. Жена предшественик.
преобразование - мн. преобразования, ср. Коренна промяна, преустройство, реформа.
преподавателка - мн. преподавателки, ж. Жена преподавател.
престаравам се - престараваш се, несв. и престарая се, св. Старая се повече от необходимото, от очакваното.
преустановявам - преустановяваш, несв. и преустановя, св.; какво. Спирам, прекратявам някаква дейност.
привилигировам - привилегироваш, несв. и св.; кого. Давам привилегия на някого.
привилигирован - привилегирована, привилегировано, мн. привилегировани, прил. Който има привилегия.
приводнявам се - приводняваш се, несв. и приводня се, св. За космически кораб — кацам във вода.
припознавам се - припознаваш се, несв. и припозная се, св. Греша относно самоличността на някого, оприличавам на друг.
присламчвам се - присламчваш се, несв. и присламча се, св.; към какво/към кого. Присъединявам се, без да съм желан.
прислонявам се - прислоняваш се, несв. и прислоня се, св. Доближавам се плътно до нещо, за да се скрия.
производителка - мн. производителки, ж. Жена производител.
проконтролирам - проконтролираш, несв. и св.; какво. Контролирам от начало до край. Проконтролирах изпълнението на задачата.
пролетаризирам - пролетаризираш, несв. и св. Превръщам в пролетарии.
пропагандистка - мн. пропагандистки, ж. Жена пропагандист.
пропорционален - пропорционална, пропорционално, мн. пропорционални, прил. 1. Който се намира в определена пропорция с друго нещо. Пропорционална и...
пророчествувам - пророчествуваш, несв. Пророчествам.
противозаконен - противозаконна, противозаконно, мн. противозаконни, прил. Който противоречи на закона.
противопожарен - противопожарна, противопожарно, мн. противопожарни, прил. Който взема мерки против пожарите. Противопожарни правила. Противопожарн...
противополагам - противополагаш, несв. и противоположа, св. Противопоставям.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: