Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------------- - Намерени са 368 думи от търсенето
церемониалност - церемониалността, мн. церемониалности, ж. 1. Само ед. Тържественост, празничност. 2. Прен. Разг. Действие, което внася тържествено...
чародействувам - чародействуваш, несв. Чародействам.
шкембеджийница - мн. шкембеджийници. Заведение, в което приготвят ястия от вътрешности и непременно има чорба от шкембе.
преимуществено - нареч. Остар. Предимно, най-вече.
протопрезвитер - мн. протопрезветери, м. Спец. Най-висока почетна титла на свещеник; пръв презвитер.
пеперудоцветен - пеперудоцветна, пеперудоцветно, мн. пеперудоцветни, прил. За растения, чийто цвят прилича на пеперуда; бобови растения.
покровителство - мн. покровителства, ср. 1. Защита, оказвана на някого. Вземам под покровителство. 2. Съзнателно създавани благоприятни условия за ...
политехнически - политехническа, политехническо, мн. политехнически, прил. Който дава практически знания. Политехническо образование.
посредничество - мн. посредничества, ср. Дейност на посредник.
прелюбодейство - мн. прелюбодейства, ср. Прелюбодействие.
примиренчество - само ед. Примиренческо отношение.
приспособление - мн. приспособления, ср. Предмет, устройство, механизъм, с помощта на който се извършва определена дейност; прибор, уред и др. Прис...
производителен - производителна, производително, мн. производителни, прил. Който произвежда, който дава явни резултати; продуктивен, резултативен, ...
противоположен - противоположна, противоположно, мн. противоположни, прил. 1. Който се намира от другата страна; насрещен. Противоположна страна на...
ретроспективен - ретроспективна, ретроспективно, мн. ретроспективни, прил. В който се прави ретроспекция. Ретроспективна изложба.
седмочисленици - само мн. Светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Ангеларий, Горазд и Сава.
суперпродукция - мн. суперпродукции, ж. 1. Свръхпроизводство. 2. Филм с високо постижение в актьорската игра и режисурата и с използване на сложни ...
словоизменение - само ед. Спец. В граматиката — изменение на формата на думите според граматическите им значения.
социологически - социологическа, социологическо, мн. социологически, прил. Който се отнася до социологията. Социологическо проучване.
удовлетворение - само ед. 1. Удовлетворяване. 2. Задоволство, доволство от осъществени стремежи, желания. 3. Уважение, признаване на заслуги.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: