Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------------- - Намерени са 368 думи от търсенето
индивидуализъм - само ед. 1. Спец. Във философията — принцип в идеалистическата философия, според който личността е независима от обществото. 2. Ст...
командировъчно - мн. командировъчни, ср. Разг. Писмена заповед за командировка. Заверявам командировъчното си.
командировъчни - само мн. Паричните средства, които се полагат за една командировка. Още не съм си получил командировъчните.
коравосърдечен - коравосърдечна, коравосърдечно, мн. коравосърдечни, прил. Който е с кораво сърце; безмилостен, безчувствен.
космополитизъм - само ед. Теория, която провъзгласява човека за жител на света за сметка на националната му култура и традиции.
кръводарителка - мн. кръводарителки, ж. Жена кръводарител.
кръвообращение - само ед. Циркулация на кръвта от сърцето към тъканите и обратно, обусловена от сърдечните съкращения. Кръгове на кръвообращението....
микромилиметър - мн. микромилиметри, (два) микромилиметра, м. Микрон.
микроорганизъм - мн. микроорганизми, (два) микроорганизъма, м. Най-малък растителен или животински организъм, видим само с микроскоп.
мотоциклетизъм - само ед. Мотоциклетно дело, мотоциклетен спорт.
незадължителен - незадължителна, незадължително, мн. незадължителни, прил. Който не е задължителен, който може да не се извърши. Проявите са с неза...
нонконформизъм - само ед. Неприемане на господстващите в обществото възгледи, традиции.
ориентировъчен - ориентировъчна, ориентировъчно, мн. ориентировъчни, прил. 1. Който служи за ориентиране. Ориентировъчно проучване. 2. Приблизителе...
обезсърчителен - обезсърчителна, обезсърчително, мн. обезсърчителни, прил. Който обезсърчава.
облакътявам се - облакътяваш се, несв. и облакътя се, св. Облягам се с лакът върху нещо.
просъществувам - просъществуваш, св. Съществувам определен период от време. Просъществуваха четири години.
пътешественица - мн. пътешественици, ж. Жена пътешественик.
подвързвачница - мн. подвързвачници, ж. Място, където се подвързват книги; книговезница.
поръчителствам - поръчителстваш, несв. Ставам поръчител.
препоръчителен - препоръчителна, препоръчително, мн. препоръчителни, прил. 1. Който съдържа препоръка. Препоръчително писмо. 2. Който се препоръчва...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: