Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----я - Намерени са 459 думи от търсенето
златя - златиш, мин. св. златих, мин. прич. златил, несв.; какво. Позлатявам.
играя - играеш, мин. св. играх, мин. прич. играл, несв. 1. Занимавам се за развлечение с игра (в 1 и 2 знач.). Играя на гоненица. Играя на...
извая - изваеш, мин. св. изваях, мин. прич. изваял, св. — вж. извайвам.
бъбля - бъблеш, бъблиш, бъблах, бъблих, бъблал, бъблил.1. За река, вода - издавам слаб, равномерен шум.2. Прен. Говоря тихо, неясно; мрънк...
бъбря - бъбриш, бъбрих, бъбрил.1. Говоря много за маловажни неща; постоянно приказвам; бърдоря.2. Бъбля (в 2 знач.).
бъхтя - бъхтеш, бъхтиш, бъхтал, бъхтил, бъхтах, бъхтих. Разг.1. Бия, удрям.2. Вървя тежък, уморителен път.
вървя - вървиш, мин. св. вървях, мин. прич вървял, несв.1. Движа се с краката си. Не иска да върви, иска да го нося.2. Движа се, придвижва...
въртя - въртиш, мин. св. въртях, мин. прич. въртял. несв.1. Какво. Привеждам в кръгово движение. Върти волана!2. Какво. Движа насам-натам....
гърмя - гърмиш, мин. св. гърмях, мин. прич. гърмял, несв.1. Произвеждам гърмеж (в 1 знач.), стрелям. Гърмят с пушките.2. Прен. Произвеждам...
звъня - звъниш, мин. св. звънях, мин. прич. звънял, несв. и звънна, св. 1. Издавам звън. Телефонът звъни. 2. За глас, смях и звук, подобен...
кърня - кърниш, мин. св. кърних, мин. прич. кърнил, несв. Остар. Кастря клони на дърво; чупя, нащърбявам.
къдря - къдриш, мин. св. къдрих, мин. прич. къдрил , несв.; какво. Правя коса да стане къдрава. — къдря се. Ставам къдрав; мога да стана к...
къкря - къкриш, мин. св. къкрих, мин. прич. къкрил, несв. Като вря слабо, издавам характерен шум. Сега яденето трябва само да къкри. // съ...
кълня - кълниш, мин. св. кълних, мин. прич. кълнил, несв. 1. За зърно, семе — пускам кълнове, прораствам. Пшеницата вече кълни. 2. Прен. З...
кънтя - кънтиш, мин. св. кънтях, мин. прич. кънтял, несв. За звук, песен — еча. отеквам, разнасям се в пространството. Ударите кънтят. Стъ...
кървя - кървиш, мин. св. кървих, мин. прич. кървил, несв. За рана — изпускам кръв. // същ. кървене, ср. • Кърви ми сърцето/душата. Облива ...
кърмя - кърмиш, мин. св. кърмих, мин. прич. кърмил, несв.; кого. 1. Давам на кърмаче да суче. Майките кърмят децата през шест часа. 2. Пре...
кърпя - кърпиш, мин. св. кърпих, мин. прич. кърпил, несв.; какво. 1. Зашивам скъсано (с кръпка) или разпрано. Кърпя дрехи. 2. Запълвам дуп...
къртя - къртиш, мин. св. къртих, мин. прич. къртил, несв.; какво. 1. Отделям със сила части от нещо цяло. Къртя камъни. Къртя скала. 2. Съ...
лъстя - лъстиш, мин. св. лъстих, мин. прич. лъстил, несв. Блазня, мамя, лаская.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: