Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----я - Намерени са 459 думи от търсенето
прикя - само ед. Невестински дар; чеиз, зестра.
свиня - мн. свине, свини и свини, ж. 1. Чифтокопитно животно с масивно тяло с подкожни тлъстини, къси крака и дълга зурла, домашният вид о...
свиря - свириш, мин. св. свирих, мин. прич. свирил, несв. 1. Възпроизвеждам звук с музикален инструмент или с уста. Той свири много добре ...
ситня - ситниш, мин. св. ситних, мин. прич. ситнил, несв. Разг. 1. Вървя с малки стъпки, крачки. Момата ситни към извора. 2. За дъжд — вал...
скрия - скриеш, мин. св. скрих, мин. прич. скрил, св. — вж. скривам.
смиря - смириш, мин. св. смирих, мин. прич. смирил, св. — вж. смирявам.
спитя - спитиш, мин. св. спитих, мин. прич. спитил, св. — вж. спитвам.
стрия - стриеш, мин. св. стрих, мин. прич. стрил, св. — вж. стривам.
сюрия - мн. сюрии, ж. Разг. 1. Стадо. Сюрия овце. 2. Множество, голяма група. Цяла сюрия деца тичаше след автомобила.
филия - мн. филии, ж. Отрязано плоско парче хляб. Филия с масло.
химия - само ед. 1. Спец. Наука, която се занимава със свойствата на различните вещества, с техния състав и със съединяването помежду им. ...
цвиля - цвилиш, мин. св. цвилих, мин. прич. цвилил, несв. 1. За кон — издавам продължителен рязък звук. 2. Прен. Разг. Пренебр. Смея се пр...
цивря - цивриш, мин. св. циврих, мин. прич. циврил, несв. Разг. Цивря се. — цивря се. Разг. Плача, рева, хленча.
цикля - циклиш, мин. св. циклих, мин. прич. циклил, несв.; какво. Изстъргвам дърво или паркет с цикла/циклачка.
циция - мн. циции, м. Разг. Пренебр. Скъперник.
чивия - мн. чивии, ж. Диал. Клин, гвоздей, приспособление за окачване. • Изхвръква/мръдва ми чивията. Разг. Побърквам се, обезумявам.
чиния - мн. чинии, ж. 1. Домакински съд, обикн. с кръгла форма и леко повдигнати краища, за сервиране на храна. Чиния за риба. Дълбока чин...
чистя - чистиш, мин. св.чистих, м прич. чистил, несв.; какво. 1. Правя да стане чист, отстранявам нечистотиите. Чистя жилището си. 2. Осво...
яхния - мн. яхнии, ж. Гъсто ястие с месо или зеленчуци, приготвено чрез варене.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: