Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----я - Намерени са 459 думи от търсенето
тумтя - тумтиш, мин. св. тумтях, мин. прич. тумтял, несв. Издавам тъп, приглушен звук.
туптя - туптиш, мин. св. туптях, мин. прич. туптял, несв. За кръвоносен съд, сърце — пулсирам, бия.
укрия - укриеш, мин. св. укрих, мин. прич. укрил, св. - вж. укривам.
унция - мн. унции, ж. 1. Английска и американска мярка за обем на течности. 2. Единица мярка за бубено семе.
уцеля - уцелиш, мин. св. уцелих, мин. прич. уцелил, св. - вж. уцелвам.
убедя - убедиш, мин. св. убедих, мин. прич. убедил, св. — вж. убеждавам.
уверя - увериш, мин. св. уверих, мин. прич. уверил, св. — вж. уверявам.
увеся - увесиш, мин. св. увесих, мин. прич. увесил, св. — вж. увесвам.
угния - угниеш, мин. св. угних, мин. прич. угнил, св. — вж. угнивам.
удивя - удивиш, мин. св. удивих, мин. прич. удивил, св. — вж. удивлявам.
уедря - уедриш, мин. св. уедрих, мин. прич. уедрил, св. — вж. уедрявам.
ужиля - ужилиш, мин. св. ужилих, мин. прич. ужилил, св. — вж. ужилвам.
узрея - узрееш, мин. св. узрях, мин. прич. узрял, св. — вж. узрявам.
умеря - умериш, мин. св. умерих, мин. прич. умерил, св. — вж. умервам.
умиля - умилиш, мин. св. умилих, мин. прич. умилил, св. — вж. умилявам.
умиря - умириш, мин. св. умирих, мин. прич. умирил, св. — вж. умирявам.
унизя - унизиш, мин. св. унизих, мин. прич. унизил, св. — вж. унизявам.
уредя - уредиш, мин. св. уредих, мин. прич. уредил, св. — вж. уреждам.
усетя - усетиш, мин. св. усетих, мин. прич. усетил, св. — вж. усещам.
усиля - усилиш, мин. св. усилих, мин. прич. усилил, св. — вж. усилвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: