Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----я - Намерени са 459 думи от търсенето
граня - граниш, мин. св. граних, мин. прич. гранил, несв.Само в трето лице, ед. и мн. За мазнина — имам гранив вкус и миризма.
далия - мн. далии, ж. Градинско цвете с красиви цветове; гергина.
дращя - дращеш и дращиш, мин. св. драсках, дращих, мин. прич. драскал, дращил, несв. 1. Драскам. 2. Разг. За звук — дразня слуха със своят...
жалея - жалееш, мин. св. жалях, мин. прич. жалял. несв. 1. Кого. В траур съм след смъртта на някого; жаля. 2. За какво. Скъпо ми е, свидно...
желая - желаеш, мин. св. желах, мин. прич. желал, несв. 1. Какво. Изпитвам желание; искам. Желал да направя нещо сериозно. 2. Кого. Изпитв...
залея - залееш, мин. св. залях, мин. прич. залял, св. - вж. заливам.
запия - запиеш, мин. св. запих, мин. прич. запил, св. - вж. запивам.
зарея - зарееш, мин. св. зареях, мин. прич. зареял, св. Започвам да рея, обикн. поглед. Зарея поглед в далечината. - зарея се. 1. За погле...
забия - забиеш, мин. св. забих, мин. прич. забил, св. — вж. забивам.
завея - завееш, мин. св. завях, мин. прич. завял, св. — вж. завявам.
завия - завиеш, мин. св. завих, мин. прич. завил, св. — вж. завивам.
завря - завриш, мин. св. заврях, мин. прич. заврял, св. — вж. завирам.
замая - замаеш, мин. св. замаях, мин. прич. замаял, св. — вж. замайвам.
запоя - запоиш, мин. св. запоих, мин. прич. запоил, св. — вж. запоявам.
засея - засееш, мин. св. засях, мин. прич. засял, св. — вж. засявам.
заспя - заспиш, мин. св. заспах, мин. прич. заспал, св. — вж. заспивам.
затая - затаиш, мин. св. затаих, мин. прич. затаил, св. — вж. затаявам.
зачуя - зачуеш, мин. св. зачух, мин. прич. зачул, св. — вж. зачувам.
зашия - зашиеш, мин. св. заших, мин. прич. зашил, св. — вж. зашивам.
заявя - заявиш, мин. св. заявих, мин. прич. заявил, се. — вж. заявявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: