Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----я - Намерени са 459 думи от търсенето
втрия - втриеш, мин. св. втрих, мин. прич. втрил.— вж. втривам.
гидия - мн. гидии, м.Разг. Буен момък. Луд гидия.
гиздя - гиздиш, мин. св. гиздих, мин. прич. гиздил, несв.; кого/какво.Правя да стане гиздав; пременям, украсявам. Много го гиздиш това дет...
дипля - диплиш, мин. св. диплих, мин. прич. диплил, несв. 1. Правя на дипли. 2. Какво. Сгъвам, прегъвам. Дипля изпраните дрехи. 3. За план...
изрия - изриеш, мин. св. изрих, мин. прич. изрил, св. - вж. изривам.
избия - избиеш, мин. св. избих, мин. прич. избил, св. — вж. избивам.
извия - извиеш, мин. св. извих, мин. прич. извил, св. — вж. извивам.
извря - извриш, мин. св. изврях, мин. прич. изврял, св. — вж. извирам.
измия - измиеш, мин. св. измих, мин. прич. измил, св. — вж. измивам.
изпия - изпиеш, мин. св. изпих, мин. прич. изпил, св. — вж. изпивам.
изявя - изявиш, мин. св. изявих, мин. прич. изявил, св. — вж. изявявам.
искря - искриш, мин. св. искрях, мин. прич. искрял, несв. Изпускам искри, блестя. Очите й искрят. Водата искри. Виното искри.
ичкия - мн. ичкии, ж. Разг. Алкохолно питие.
килия - мн. килии, ж. 1. Стая за затворник. В една килия са затворени петима души. 2. Стая за монах в манастир. // прил. килиен, килийна, ...
кривя - кривиш, мин. св. кривих, мин. прич. кривил, несв. 1. Какво. Държа накриво, накланям, извивам на една страна. Кривя си врата. Кривя...
лилия - мн. лилии, ж. Луковично растение с право стъбло и едри бели цветове. • Водна лилия. Водно растение с едри цветове над водата.
линия - мн. линии, ж. 1. Реална или мислена черта, която съединява две точки или е граница при пресичането на две повърхности. Права линия...
лития - мн. литии, ж. Истор. Шествие с молебен за дъжд. Правя лития.
мисля - мислиш, мин. св. мислих, мин. прич. мислил, несв. 1. Разсъждавам, правя предположения и изводи. Мисля правилно. 2. За какво/за ког...
мисия - мн. мисии, ж. 1. Отговорна задача, поръчение. Военна мисия. 2. Важно историческо значение и роля на лице или група. 3. Постоянно д...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: