Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ga - Намерени са 760 думи от търсенето
сега-засега - нареч. Разг. Около настоящия момент, за този момент. Сега-засега това е достатъчно.
хулиганство - мн. хулиганства, ср. Хулиганска проява.
авангардизъм - само ед. Общо название на направление в литературата и изкуството през XX в., което се характеризира с търсенето и налагането на н...
вулгаризация - само ед.Опростяване, опошляване.
вулгаризирам - вулгаризираш, несв. и св.; какво.Опростявам, опошлявам.
галванизация - само ед. Спец.1. В техниката — покриване на повърхност с тънък пласт метал чрез електролиза.2. В медицината — лечебен метод чрез и...
галванизирам - галванизираш, несв. и св. Спец. Правя галванизация.
гастарбайтер - мн. гастарбайтери, м.Работник, имигрант, главно в Германия.
газгенератор - (нем. Gasgenerator по газ + лат. generator 'създател')Техн. Съоръжение за добиване на газ от твърди горива чрез непълно ...
гастроскопия - (нлат. gastroscopia по гастро- + гр. skopeo 'гледам')Мед. Пряко наблюдение на вътрешността на стомаха с гастроскоп.
побългарявам - побългаряваш, несв. и побългаря, св. 1. Кого. Правя да стане българин; да се чувства като българин. 2. Какво. Придавам български х...
логаритмувам - логаритмуваш, несв. Спец. В математиката — намирам логаритъма на дадено число. // същ. логаритмуване, ср.
обзалагам се - обзалагаш се, несв. и обзаложа се, св. Правя облог; хващам се на бас. Обзалагам се, че те ще ги надиграят.
погади ми се - мин. св. погади ми се, мин. прич. погадило ми се, св. — вж. погадва ми се.
предполагаем - предполагаема, предполагаемо, мн. предполагаеми, прил. За който се предполага, че може да съществува или да стане; допустим, възмо...
прилагателно - мн. прилагателни, ср. Спец. Част на речта, която означава признак, качество на предмет; прилагателно име.
притегателен - притегателна, притегателно, мн. притегателни, прил. Който притегля, привлича към себе си. Притегателна усмивка. //същ. притегателн...
пропагандист - мн. пропагандисти, м. Пропагандатор.
разбогатявам - разбогатяваш, несв. и разбогатея, св. Ставам (много) богат.
разлигавя се - разлигавиш се, мин. св. разлигавих се, мин. прич. разлигавил се, св. — вж. разлигавям се.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: