Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ga - Намерени са 760 думи от търсенето
облигация - мн. облигации, ж. Ценна книга, която се пуска в обръщение от правителство или дружество и носи предварително посочен доход, без да...
обругавам - обругаваш, несв. и обругая, св.; кого/ какво. Рязко порицавам, охулвам.
олигархия - мн. олигархии, ж. 1. Държава, в която има политическо и икономическо господство на група хора, обикновено аристократи. 2. Политиче...
изругавам - изругаваш, несв. и изругая, св. Изказвам ругатня.
интригант - мн. интриганти, м. Човек, който създава интриги (в 1 знач.). Той е голям интригант.
кавгаджия - мн. кавгаджии, м. Разг. Човек, склонен към кавги. Голям кавгаджия.
карагачка - мн. карагачки, ж. Диал. Цвете нарцис.
кукуригам - кукуригаш, несв. За петел — издавам пронизителен вик. // същ. кукуригане, ср.
магазинаж - само ед. Такса, вземана за съхраняване на багаж или за престой на стоки в магазия, обществен гардероб, склад и пр.
магазинер - мн. магазинери, м. 1. Лице, което продава в магазин; продавач. Работи като магазинер в гастронома. 2. Завеждащ склад или магазия. ...
магаретар - магаретарят, магаретаря, мн. магаретари. м. Разг. Човек, който пасе или кара магарета.
магарешки - магарешка, магарешко, мн. магарешки, прил. Който се отнася до магаре (в 1 или 2 знач.). Магарешка каручка. • Магарешка кашлица. Ра...
мамалигар - мамалигарят, мамалигаря, мн. мамалигари, м. Ирон. Пренебрежително наименование на румънците и власите, които се хранели в миналото...
навигация - само ед. 1. Корабоплаване, мореплаване. 2. Наука, свързана с майсторството да се управляват кораби и самолети. Въздушна навигация....
наругавам - наругаваш, несв. и наругая, св.; кого/ какво. Ругая много. Наругах го, задето ме измами.
негативен - негативна, негативно, мн. негативни, прил. 1. Който се отнася до негатив. 2. Отрицателен, обратен. Негативен резултат. // същ. нег...
нелегален - нелегална, нелегално, мн. нелегални, прил. Който не е разрешен от закона; таен, скрит. Нелегален печат. // същ. нелегалност, нелег...
отгадавам - отгадаваш, несв. и отгадая, св. Отгатвам.
пергамент - само ед. 1. Специално обработена кожа, използвана в древността за писане. 2. Ръкопис на такава кожа. 3. Вид тънка, полупрозрачна х...
погасител - погасителят, погасителя, мн. погасители, м. Човек, който погасява дълг.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: