Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ga - Намерени са 760 думи от търсенето
изгарям - изгаряш, несв. и изгоря, св. 1. Унищожавам се от горене. Сламата изгоря. 2. За електрически уред и под. — повреждам се от неправил...
изгасна - изгаснеш, мин. св. изгаснах, мин. прич. изгаснал, св. — вж. изгасвам.
изгасям - изгасяш, несв. Изгасявам.
издигам - издигаш, несв. и издигна, св. 1. Какво/ кого. Придвижвам нагоре, вдигам. Издигам дете нагоре. Издигам ръка. Издигам пушка. Издигам...
наръгам - наръгаш, св. — вж. наръгвам.
недъгав - недъгава, недъгаво, мн. недъгави, прил. 1. Който има недъг. 2. Недоразвит, хилав. слаб. 3. Малоумен, глупав. // същ. недъгавост, н...
оргазъм - само ед. Сладострастно усещане на задоволяване при полов акт.
плъзгам - плъзгаш, несв.; какво. Движа нещо по равна повърхност, без да го отделям от нея. Плъзгам ръката си по масата. - плъзгам се. 1. Дви...
плъзгав - плъзгава, плъзгаво, мн. плъзгави, прил. 1. Който има хлъзгава повърхност. Плъзгав път. 2. Който се плъзга при хващане. Плъзгав сап...
плъзгач - мн. плъзгачи, (два) плъзгача, м. 1. Прозрачен показалец на измервателен уред. 2. Бутон за регулиране, който работи при плъзгане.
съпруга - мн. съпруги, ж. Жена по отношение на мъжа, с когото е в брак.
хвъргам - хвъргаш, несв. Разг. Хвърлям. // същ. хвъргане, ср
хвъргач - мн. хвъргачи, м. Човек, който хвърля. Копиехвъргач.
хлъзгав - хлъзгава, хлъзгаво, мн. хлъзгави, прил. По който лесно се хлъзга; плъзгав. Хлъзгави стъпала.
хлъзгам - хлъзгаш, несв.; какво. Движа по гладка повърхност, която не оказва съпротивление. Хлъзгам чантата по снега. — хлъзгам се. 1. Движа...
каторга - само ед. Заточение с тежък физически труд. Изпращам на каторга. Осъден на каторга. Отивам на каторга.
мегало- - Първа съставна част на сложни думи със значение на увеличен, прекалено голям: мегалозавър, мегаломан и др.
мегафон - мн. мегафони, (два) мегафона, м. Рупор за усилване на звука; механичен усилвател, високоговорител.
обтягам - обтягаш, несв. и обтегна, св.; какво. 1. Тегля нещо от различни страни, за да е опънато. Обтягам кожи. 2. Прен. Изострям, развалям...
обгарям - обгаряш, несв. и обгоря, св. 1. Овъглявам се по повърхността, изгарям отвън. Дървата обгаряха бавно. 2. Получавам външни повреди о...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: