Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ga - Намерени са 760 думи от търсенето
погавря се - погавриш се, мин. св. погаврих се, мин. прич. погаврил се, св. - вж. погаврям се.
папагалски - папагалска, папагалско, мн. папагалски, прил. 1. Който се отнася до папагал. Папагалски пера. 2. Който не е свързан с разбиране. П...
погадва ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и погади ми се, св. 1. Започва да ми се гади. 2. От какво/от кого. Става ми гадно.
подпомагам - подпомагаш, несв. и подпомогна, св.; кого. 1. Помагам с пари. Родителите им редовно ги подпомагат. 2. Оказвам помощ; подкрепям, по...
прерогатив - мн. прерогативи, (два) прерогатива, м. Изключително право, предимство, привилегия.
пропаганда - само ед. Разпространяване и разясняване на идеи, учения, знания с цел да се привлекат симпатизанти. // прил. пропаганден, пропаган...
противогаз - мн. противогази, (два) противогаза, м. Маска с филтър, която се надява на лицето на човек, за да го предпази от вредни газове и др...
разбогатея - разбогатееш, мин. св. разбогатях, мин. прич. разбогатял, св. — вж. разбогатявам.
разгадавам - разгадаваш, несв. и разгадая, св.; какво. Долавям тайния смисъл на нещо неясно, на загадка. Разгадавам план. Разгадавам сън.
разполагам - разполагаш, несв. и разположа, св. 1. Какво/кого. Поставям, намествам различни неща или хора. Разполагам мебели. Разположих гостит...
ругателски - ругателска, ругателско, мн. ругателски, прил. Ругателен.
сегрегация - само ед. 1. Отделяне, отлъчване от цялото. 2. Спец. Една от формите на расова дискриминация — изолиране на расови групи в отделни ...
трогателен - трогателна, трогателно, мн. трогателни, прил. Който трогва, който вълнува. Трогателен жест. Трогателни грижи.
центрофуга - мн. центрофуги, ж. 1. Апарат за механично разделяне на нееднородни смеси под действието на центробежните сили. 2. Машина или част ...
шегаджийка - мн. шегаджийки, ж. Жена шегаджия.
щрайхгарен - щрайхгарна, щрайхгарно, мн. щрайхгарни, прил.1. За плат, прежда - който е изработен от смесена дълговлакнеста и късовлакнеста въл...
възлягам се - възлягаш се, несв. и възлегна се.Лягам върху нещо, излягам се, изтягам се.
газификация - само ед.1. Спец. Получаване на газово гориво от твърдо или течно гориво; добиване на газ.2. Снабдяване с инсталации и съоръжения з...
газифицирам - газифицираш, несв.Извършвам газификация.
газообразен - газообразна, газообразно, мн. газообразни, прил.Въздухообразен. Газообразно състояние.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: