Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ga - Намерени са 760 думи от търсенето
делегат - мн. делегати, м. Избран или назначен представител, който е упълномощен от колектив, организация или държава. Делегат на конференци...
догадка - мн. догадки, ж. Досещане за нещо, за което нямам сигурни доказателства; предположение. Не знам със сигурност, а само мога да правя...
догарям - догаряш, несв. и догоря, св. 1. Горя докрай, до последния предел. Огънят догаря. 2. Прен. Постепенно отслабвам, изчезвам, отпадам,...
долагам - долагаш, несв. и доложа, св. Докладвам официално на началник в службата. Разрешете да доложа!
дотягам - дотягаш, несв. и дотегна, св.; на кого. Предизвиквам досада, скука у някого; омръзвам. Този разговор ми дотегна.
дрезгав - дрезгава, дрезгаво, мн. дрезгави, прил. Който издава неясен, хриплив звук. Дрезгав глас. Дрезгав кларинет. // същ. дрезгавост, дре...
другаде - нареч. На друго, различно място, не тук. Отивам да пея другаде. Бедата е другаде. Идвам от другаде.
загадка - мн. загадки, ж. 1. Нещо неясно, нераз-крито, необяснено или необяснимо. Нейното появяване в града беше за мене загадка. Загадките ...
загария - само ед. Вид пшеница с много добри качества, отглеждана предимно в Старазагорско.
загарям - загаряш, несв. и загоря, св. 1. За храна, която се готви или пече — залепвам за дъното, прегарям и добивам лош вкус и дъх. Овчето ...
загасна - загаснеш, мин. св. загаснах, мин. прич. загаснал, св. — вж. загасвам.
загатна - загатнеш, мин. св. загатнах, мин. прич. загатнал, св. — вж. загатвам.
задигам - задигаш, несв. и задигна, св. 1. Разг. Какво. Отмъквам, открадвам. Крадецът задигнал пари и цепни предмети. 2. Започвам да дигам. ...
задруга - мн. задруги, ж. 1. Сдружение за обща стопанска дейност на кооперативна основа. Задруга на майсторите на народни занаяти. 2. Истор....
залагам - залагаш, несв. и заложа, св. 1. Какво. Давам, предоставям временно вещи за пари. Заложих си часовника. 2. Поставям, давам пари при...
залягам - залягаш, несв. и залегна, св. 1. Лягам плътно на земята, обикн. зад нещо, за да се прикрия или запазя (в бой, на война). 2. Прен. ...
заслуга - мн. заслуги, ж. Действие, с което дадено лице е допринесло за нещо, което има добри резултати. Има заслуги за създаване на универс...
засягам - засягаш, несв. и засегна, св. 1. Какво/кого.При движение докосвам, закачам, удрям. С ръката си засегна чашата и я събори. На строе...
затягам - затягаш, несв. и затегна, св. 1. Какво. Правя нещо стегнато, пристегнато, като стягам възел; завинтвам, дърпам краища. Затягам въз...
избягам - избягаш, св. — вж. избягвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: