Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ga - Намерени са 760 думи от търсенето
гарнизон - мн. гарнизони, (два) гарнизона, м.Войскови части, разположени за охрана или обучение в населено място.// прил. гарнизонен, гарнизо...
гарнирам - гарнираш, несв. и св.; какво.1. Слагам гарнитура (в 1 и 2 знач.).2. Прен. Украсявам разказ, изложение с интересни, любопитни подро...
гатерист - мн. гатеристи, м.Работник на гатер.
Гайгеров - (по нем. собств. H. Geiger(1882-1945) - изобретател на уреда)В съчет. гайгеров брояч (физ.) - уред за откриване и измерване на ядр...
гардения - (нлат. gardenia по собств. A. Garden, шотл. ботаник от XVIII в.)Бот. Вечнозелен храст с извънредно ароматни матовобели цветове. Ga...
гаструла - (нлат. gastrula, умал. от лат., гр. gaster 'стомах')Биол. Третият, последен стадий от развитието на зародиша, след бласт...
гигабайт - (англ. gigabyte по гр. gigas 'гигант' + byte 'байт')Инф. Единица за капацитет на памет, равна на "милиард...
двигател - двигателят, двигателя, мн. двигатели, (два) двигателя, м. 1. Машина, която превръща някакъв вид енергия в механическа работа, прив...
дангалак - мн. дангалаци, м. Разг. Пренебр. Висок слаб човек.
джангаза - само ед. Разг. Заядлив, свад-лив човек.
докогато - нареч. и съюз. Докато (в 1 и 2 знач.).
донякога - нареч. Остар. След известно време; някога.
достигам - достигаш, несв. и достигна, св. 1. Какво, до какво/до кого. Идвам, стигам до някакво място или до някакво предназначение. Достигна...
дотогава - нареч. До определен минал или бъдеш момент. До изпитите има още един месец, а дотогава не ми остава нищо друго, освен да уча. Дото...
другарка - мн. другарки, ж. Жена другар.
еди-кога - неопр. нареч. Във възпроизведена реч — за специфициране на определено време от говорещия като неопределено пред слушащия поради не...
загазвам - загазваш, несв. и загазя, св. Прен. Разг. Изпадам в затруднено положение; закъсвам. Загазил съм здравата с парите, няма откъде да ...
загасвам - загасваш, несв. и загасна, св. Угасвам. Слънцето бавно загасваше на запад. Любовта му към нея загасна. Загасваше шумът и идваше но...
загатвам - загатваш, несв. и загатна, св. 1. За какво. Споменавам със заобикалки; намеквам. Загатна й за чувствата си, но тя се престори, че ...
загащвам - загащваш, несв. и загащя, св. 1. Кого/ какво. Обграждам, завардвам, издебвам, за да заловя. Загащили го на местопрестъплението. 2....
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: