Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ло - Намерени са 1161 думи от търсенето
го - — вж. той и то.
до - предлог. За означаване на: 1. Предел, граница в пространството, във времето, в количеството. Ще дойда с теб до центъра и после се ...
но - съюз. 1. За противопоставяне на еднородни части. Малък, но смел. Изкарвам не по много, но редовно. 2. За противопоставяне на прост...
ла - само ед. 1. Шестият тон от гамата в до-мажор. 2. Нотният знак за този тон в петолинието.
по - предлог. 1. За движение върху повърхност в разни посоки или за движение в определени рамки, където се извършва нещо. Вървя по улиц...
то - вин. него, крат. го, дат. остар. нему, крат. му, лично мест. 1. За заместване на лице или предмет от среден род, за които се говор...
що - въпр. мест. 1.Остар. В пряк въпрос - при запитване за същността на действия, състояния и явления; какво. Що ще правим сега? 2.Във ...
ли - част. 1. За общ въпрос, който изисква от събеседника да отговори с да/не. Ще дойдеш ли е мене? С Мария ли заминаваш? 2. В разделит...
ало - 1. В телефонен разговор - възглас за повикване на събеседника, за установяване или проверка на връзката.2. Възглас за привличане н...
зло - само ед. 1. Злина. На никого не прави зло. Едно зло не идва само. Потискам злото в себе си. 2. Зла участ. Сполетя го зло. 3. Много...
лоб - лобът, лоба, мн. лобове, (два) лоба, м. Остар. Горна лицева част на черепа; чело. Висок лоб. Открит лоб.
лов - ловът, лова, само ед., м. 1. Преследване с цел ловене или убиване на диви животни. Организирам голям лов. Отивам на лов. Ще има ло...
лой - лойта, само ед., ж. Мазнина от овца, говедо, заек и др. // прил. лоен, лоена, лоено, мн. лоени.
лос - лосът, лоса, мн. лосове, (два) лоса, м. Диво животно от рода на елените с широки разклонени рога.
лош - лоша, лошо, мн. лоши, прил. 1. За човек — който е зъл, злобен. Лоша жена. Лош човек. 2. Който е недоброкачествен, негоден, развале...
алое - (лат. aloe от гр. aloe)Бот. Южноафриканско многогодишно тропично и субтропично растение от семейство Лилиецветни с месести листа, ...
било - мн. била.1. Най-високата част на планина; гребен, рът.2. Най-високата част, ръбът на покрив.
блок - блокът, блока, мн. блокове, (два) блока.1. Грамаден къс от нещо много твърдо. Гранитен блок. Леден блок.2. Голяма многоетажна пос...
було - мн. була.1. Бяло покривало от тънка материя на главата на булката (в 1 знач.).2. Тънък прозрачен плат за покриване на главата или ...
влог - влогът, влога, мн. влогове, (два) влога, м.1. Пари, внесени в банка. Спестовен влог. Имам влог. Влоговете на гражданите.2. Прен. П...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: