Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-------- - Намерени са 4860 думи от търсенето
аерогара - мн. аерогари, ж.Летище; гара на гражданската авиация.
акваланг - мн. акваланги, (два) акваланга, м.Спец. Апарат за дишане под вода.
актуален - актуална, актуално, мн. актуални, прил.Който е много важен, значителен в сегашния момент; съвременен, навременен.// същ. актуалнос...
американ - само ед.Просто памучно платно, което обикновено се употребява за подплата.
аморален - аморална, аморално, мн. аморални, прил.Който е лишен от морал; безнравствен, неморален.// същ. аморалност, аморалността, ж.
анабиоза - само ед.Спец. Състояние на организма, при което видимите жизнени процеси са забавени или спрени поради неблагоприятни външни услов...
анамнеза - само ед.Спец. Медицинско описание на заболяването на един болен по сведения на самия него или близките му.
англофил - мн. англофили, м.Привърженик на Англия, на нейната политика, култура, бит и обичаи.
абориген - мн. аборигени .Туземец.
абсурден - абсурдна, абсурдно, мн.абсурдни. Който не съответства, на общото разбиране.
авангард - само ед. 1. Войскова част, която се движи пред главните сили. 2. Прен.Водеща обществена група. // прил. авангарден, авангардна, ав...
автограф - мн. автографи, (два) автографа.Саморъчен надпис и подпис или само подпис.
автостоп - мн. автостопове, (два) автостопа.1. Автоматична спирачка.2. Безплатно придвижване на лице, което спира минаващ край него автомобил...
агарянец - мн. агарянци.Остар. Неверник турчин. (неодобрително название на турците защото не са християни).
агарянин - мн. агаряни.Агарянец.
агентура - мн. агентури.Разузнавателна служба или съвкупността от лицата на една разузнавателна служба.// прил. агентурен, агентурна
агитатор - мн. агитатори.Лице, което се занимава с агитация.
агитация - Дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или части от него.
агитирам - агитираш.1. Занимавам се с агитация.2. Убеждавам, увещавам.
адресант - мн. адресанти.Лице, което адресира; подател, отправител.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: