Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Х
хрущя - хрущиш, мин. св. хрущях, мин. прич. хрущял, несв. Издавам специфичен шум като при раздробяване на нещо твърдо. Костилките хрущяха ...
хрущял - мн. хрущяли, (два) хрящяла, м. Вид ненапълно втвърдена костна тъкан в организма на човек или животно. // прил. хрущялен, хрущялна,...
хрът - хрътът, хръта, мн. хрътове, (два) хръта, м. Остар. Ловно куче с дълго и елегантно тяло.
хрътка - мн. хрътки, ж. 1. Хрът. 2. Женски хрът.
хрясвам - хрясваш, несв. и хрясна, св. Хряскам веднъж или поединично.
хряскам - хряскаш, несв. Разг. Храскам.
хрясна - хряснеш, мин. св. хряснах, мин. прич. хряснал, св. — вж. хрясвам.
хубав - хубава, хубаво, мн. хубави, прил. 1. Който е с приятен външен вид; красив, очарователен, привлекателен, мил, гиздав. Хубава мома. ...
хубавелка - мн. хубавелки, ж. Разг. Хубавица.
хубавеляк - мн. хубавеляци, м. Разг. Хубавец (в 1 знач.).
хубавец - мн. хубавци, м. 1. Хубав (в 1 знач.) мъж; красавец. 2. Ирон. Негодник, хубостник.
хубавея - хубавееш, мин. св. хубавях, мин. прич. хубавял, несв. 1. Ставам все по-хубав; разхубавявам се. От ден на ден момата хубавееше. 2. ...
хубавица - мн. хубавици, ж. Хубава (в 1 знач жена; красавица.
хубаво - нареч. 1. Приятно. Много ми е хубаво в тази къща. 2. Добре. Хубаво сте се наредили — и работа имате, и къща си купихте. 3. Много, ...
хубост - хубостта,мн. хубости, ж. 1.Само ед. Съвкупност от приятни външни качества; красота, привлекателност, обаяние, прелест. Такава хубо...
хубостник - мн. хубостници, м. Разг. Пренебр. Лош човек; негодник, непрокопсаник. Оня хубостник да не ми се мярка пред очите.
хубостница - мн. хубостници, ж. Разг. Пренебр Жена хубостник.
художествен - художествена, художествено, художествени, прил. 1. Който се отнася до изкуство или до произведения на изкуството. Художествена лит...
художник - мн. художници, м. 1. Човек, който умее да рисува и професионално се занимава с рисуване; живописец. 2. Човек, който проявява творч...
художничка - мн. художнички, ж. Жена художник.
хуквам - хукваш, несв. и хукна, св. 1. Затичвам се изведнъж; втурвам се да бягам. Кучето хукна по пътеката. 2. Разг. Прен. Ходя да уреждам,...
хукна - хукнеш, мин. св. хукнах, мин. прич. хукнал. св. — вж. хуквам.
хула - мн. хули, ж. Груба нападка, обвинение, често несправедливо; злословие, клевета. Тези хули на могат да очернят светлата му памет.
хулен - хулна, хулно, мн. хулни, прил. Който съдържа хули. Хулни думи.
хулиган - мн. хулигани, м. Невъзпитан човек, който грубо нарушава обществения ред и спокойствието на хората; гамен, нехранимайко, хъшлак, ха...
хулиганка - мн. хулиганки, ж. 1. Жена хулиган. 2. Прен. Жарг. Малка бутилка за 100 г. алкохолно питие.
хулиганствам - хулиганстваш, несв. Проявявам хулиганство. // същ. хулиганстване, ср.
хулиганство - мн. хулиганства, ср. Хулиганска проява.
хулиганствувам - хулиганствуваш, несв. Хулиганствам.
хулител - хулителят, хулителя, мн. хулители, м. Човек, който хули. // прил. хулителски, хулителска, хулителско, мн. хулителски.
хулителка - мн. хулителки, ж. Жена хулител.
хулителство - мн. хулителства, ср. Хулителска проява.
хуля - хулиш, мин. св. хулих, мин. прич. хулил, несв.; кого/какво. Говоря хули по адрес на някого или нещо; злословя, ругая, оплювам.
хума - само ед. Вид мазна глина, употребявана като козметично или хигиенно средство и др. Маска на лицето от хума.
хуманен - хуманна, хуманно, мн. хуманни, прил. Човечен, човеколюбив, състрадателен, отзивчив. Хуманен жест. Хуманна проява. // нареч. хуманн...
хуманизъм - само ед. 1. Идеология, която поставя на първо място уважението към личността, към достойнството на човека. 2. Човечност, човеколюб...
хуманист - мн. хуманисти, м. 1. Привърженик и последовател на хуманизма. 2. Хуманен човек.
хуманистка - мн. хуманистки, ж. Жена хуманист.
хуманитарен - хуманитарна, хуманитарно, мн. хуманитарни, прил. Който се отнася към човешкото общество, към човека и неговата култура. Хуманитарн...
хуманоид - мн. хуманоиди, м. Човекоподобно същество от друга планета, което посещава Земята; извънземно.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: