Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Л
либе - мн. либета, ср. Остар. Любим мъж или любима жена.
либерал - мн. либерали, м. 1. Привърженик на либерализма. 2. Член на либерална партия. 3. Прен. Разг. Свободомислещ човек, който не потиска ...
либерален - либерална, либерално, мн. либерални, прил. 1. Който е свързан с либерализма. Либерална партия. 2. Който проявява свободолюбив. 3. ...
либерализъм - само ед. 1. Политическо течение, възникнало през XVIII — XIX век, което обединява привържениците на буржоазно-парламентарния строй...
либералнича - либералничиш, мин. св. либералничих, мин. прич. либералничил, несв. Пренебр. 1. Проявявам прекалена търпимост, снизходителност към...
либидо - само ед. Полово влечение.
либрето - само ед. Спец. 1. Текст на вокално-сценично произведение, като опера, оперета, оратория и др. 2. Кратко изложение на съдържанието ...
ливада - мн. ливади, ж. 1. Място в поле или в планина, обрасло с трева за косене, за сено. Зелени ливади. Планинска ливада. 2. Прен. Жарг. ...
ливвам - ливваш, несв. и ливна, св. 1. Какво. Изливам наведнъж голямо количество течност. Ливна една кофа вода пред входа. Ливнах много оли...
ливна - ливнеш, мин. св. ливнах, мин. прич. ливнал, св. —- вж. ливвам.
ливрея - мн. ливреи, ж. Униформена официална горна дреха с нашивки за лакеи, кочияши и др. Лакей с ливрея.
лига - мн. лиги, ж. 1. Гъста слюнка на човек или животно. 2. Потекла от устата слюнка. 3. Прен. Разг. Пренебр. Несериозен човек, с превзе...
лигав - лигава, лигаво, мн. лигави, прил. 1. На който са потекли лигите. Лигаво бебе. 2. Който е подобен на лига. Лигаво вещество. 3. Прен...
лигавица - мн. лигавици, ж. Спец. В анатомията — вътрешна слизеста обвивка на кухите телесни органи. Лигавица на устата.
лигавник - мн. лигавници, (два) лигавника, м. Специална малка престилка с връзки, която се завързва около врата на бебе, за да предпазва дрех...
лигавя - лигавиш, мин. св. лигавих, мин. прич. лигавил, несв.; каквокого. Мокря с лиги. Бебето лигави ръцете ми. — лигавя се. 1. Текат ми л...
лигла - мн. лигли, ж. Разг. Пренебр. Жена с несериозно, превзето държание.
лигльо - мн. лигльовци, м. Разг. Пренебр. Мъж с несериозно, превзето държание.
лигнин - само ед. 1. Спец. В ботаниката — органично вещество, което заедно с целулозата се съдържа в дървесината на растенията. 2. Дървесин...
лигнит - само ед. Вид кафяви каменни въглища с ниска калоричност. // прил. лигнитен, лигнитна, лигнитно, мн. лигнитни.
лидер - мн. лидери, м. 1. Водач, ръководител на политическа партия или на обществено-политическа организация. Лидер на Зелената партия. Ст...
лижа - лижеш, мин. св. лизах, мин. прич. лизал, несв. 1. Какво. Допирам или прокарвам плътно езика си по някаква повърхност; ближа. Котка...
лизвам - лизваш, несв. и лизна, св. Лижа веднъж или няколко пъти по веднъж.
лизгар - мн. лизгари, (два) лизгара, м. Диал. Права лопата за копаене.
лизинг - само ед. Даване под наем на маши-ни,съоръжения и транспортни средства с възможност да бъдат доизплатени и купени след изтичане на ...
лизна - лизнеш, мин. св. лизнах, мин. прич. лизнал, св. — вж. лизвам.
лизол - само ед. Спец. 1. В химията — разтвор на крезоли във вода, която съдържа калиев сапун. 2. Червеникавокафява течност, използвана в ...
лик - ликът, лика, мн. ликове, (два) лика, м. 1. Лице на човек. Помня лика му. 2. Прен. Образ, външен вид, духовен облик. Нравствен лик....
ликвидатор - мн. ликвидатори, мн. Лице, което извършва ликвидация (в 1 знач.). // прил. ликвидаторски, ликвидаторска, ликвидаторско, мн. ликвид...
ликвидация - само ед. 1. Прекратяване на дейността и съществуването на предприятие, учреждение и др. Ликвидация на завод. Ликвидация на фирма. ...
ликвидирам - ликвидираш, несв. и св. 1. Какво. Извършвам ликвидация (в 1 и 3 знач.). 2. Какво. Прекратявам някаква дейност. Ликвидирам със спор...
ликвидност - ликвидността, само ед., ж. Спец. 1. Възможност за бързо превръщане на част от актива на предприятие в пари. 2. Бърза продажба на с...
лико - само ед. 1. Дървесинно вещество под кората на млада липа, върба и др. 2. Тесни жилави ивици, които се използват за връзване. Връзв...
ликувам - ликуваш, несв. Тържествувам, радвам се възторжено. Ликувам за футболните ни успехи. // същ. ликуване, ср.
ликьор - мн. ликьори, (два) ликьора, м. 1. Само ед. Силно алкохолно питие, подсладено и ароматизирано с подправки. Вишнев ликьор. Бадемов л...
лилав - лилава, лилаво, мн. лилави, прил. Който е с цвят на теменужка или люляк; виолетов, морав. Лилава рокля.
лилипут - мн. лилипути, м. 1. Много нисък човек, джудже. 2. Нетипично малък предмет или растение. Дърво лилипут.
лилия - мн. лилии, ж. Луковично растение с право стъбло и едри бели цветове. • Водна лилия. Водно растение с едри цветове над водата.
лиман - мн. лимани, (два) лимана, м. 1. Залято от морето устие на река. 2. Солено езеро, близо до море, обикн. богато на лечебна кал.
лимит - само ед. Граница, пределна норма, обикн. за изразходване на нещо. Лимит за ток. Водата над лимита струва по-скъпо. Вмествам се в л...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: