Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Л
ленив - ленива, лениво, мн. лениви, прил. 1. Който не желае да работи; мързелив, отпуснат. Ленив студент. Ставам ленив. 2. Който изразява ...
ленивец - мн. ленивци, м. Ленив, мързелив човек. Той е голям ленивец.
ленивка - мн. ленивки, ж. Жена ленивец.
ленинизъм - само ед. Учение на Владимир Илич Ленин, което доразвива марксизма.
ленинист - мн. ленинисти, м. Последовател, привърженик на ленинизма.
ленински - ленинска, ленинско, мн. ленински, прил. 1. Който е свързан с личността, живота и учението на Вл. И. Ленин. Ленинска теория. 2. Кой...
леност - леността, само ед., ж. Липса на желание за работа, за действие; склонност към безделие. Побеждавам леността. Леност на движенията.
лента - мн. ленти, ж. 1. Тясна дълга ивица от плат за декоративни цели. Лента за глава. Бяла лента, вързана на панделка. 2. Тясна дълга ив...
лентяй - лентяят, лентяя, мн. лентяи, м. Човек, който обича да безделничи; мързеливец, хайлазин. // прил. лентяйски, лентяйска, лентяйско, ...
лентяйнича - лентяйничиш, мин. св. лентяйничих, мин. прич. лентяйничил, св. Лентяйствам.
лентяйствам - лентяйстваш, несв. Безделнича, мързелувам. През цялата ваканция лентяйстват.
лентяйствувам - лентяйствуваш, несв. Лентяйствам.
леня се - лениш се, мин. св. лених се, мин. прич. ленил се, несв. Проявявам леност, отпуснатост. Сутрин се лени в леглото с часове.
леопард - мн. леопарди, (два) леопарда, м. Хищник от семейство котки с черно-оранжева окраска и характерни петна по кожата, който живее в Аф...
лепвам - лепваш, несв. и лепна, св. 1. Какво. Бързо, леко залепвам едно към друго. Лепнах марката. 2. Прен. Какво. Притискам едно нещо към ...
лепенка - мн. лепенки, ж. Изделие, обикн. с вид на лента, което от едната страна е пропито или намазано с лепило и служи за прикрепяне на ед...
лепило - мн. лепила, ср. Лепливо вещество, предназначено за плътно съединяване на едно нещо с друго. Залепвам плика е лепило. Лепило за кож...
лепка - мн. лепки, ж. 1. Плевел с дълго лепкаво стъбло, както и всяка трева с листа или стъбло, които се залепват, като репей, кощрява и д...
лепкав - лепкава, лепкаво, мн. лепкави, прил. Който лепне. Лепкава смес. Лепкаво тесто. Лепкав сок.
леплив - леплива, лепливо, мн. лепливи, прил. 1. Който е склонен да се лепи. Растение с лепливи листа. 2. Който може да служи за залепване....
лепна - лепнеш, мин. св. лепнах, мин. прич., лепнал, св. — вж: лепвам.
лепта - мн. лепти, ж. 1. Дребна монета у старите и у съвременните гърци. 2. Прен. Скромно парично дарение за обществена или благотворителн...
лепя - лепиш, мин. св. лепих, мин. прич. лепил, несв. 1. Какво. Прикрепвам нещо към друго, обикн. с лепило. Лепя афиш. Лепя марки. 2. Как...
лес - лесът, леса, мн. лесове, (два) леса, м. Голяма вековна гора. Сибирски лес. Дълбокият лес. Девствени лесове.
лесбийка - мн. лесбийки, ж. Жена, която изпитва полово влечение към жени. // прил. лесбийски, лесбийска, лесбийско, мн. лесбийски.
лесен - лесна, лесно, мн. лесни, прил. 1. Който може да бъде извършен, постигнат, възприет без много усилия и труд. Лесна работа. Лесен за...
леска - мн. лески, ж. Планински храст с широки листа, който дава плодове, подобни на орехи — лешници. // прил. лесков, лескова, лесково, м...
леснина - мн. леснини, ж. Начин за извършване или постигане на нещо без трудности или с малко трудности. Намирам леснината на работата. Тряб...
лесничей - лесничеят, лесничея, мн. лесничей, м. Началник на лесничейство. Ставам лесничей.
лесничейски - лесничейска, лесничейско, мн. лесничейски, прил. Който се отнася до лесничей и лесничейство.
лесничейство - мн. лесничейства, ср. 1. Учреждение, което се грижи за запазването и използването на горите в определен район. Работя в лесничейст...
леснота - само ед. Леснина, лекота. Пиша с леснота.
леснотия - само ед. Разг. 1. Леснина, лесен начин за извършване на нещо. Намирам леснотията на нещо. 2. Удобство, охолство, лесен живот. Свик...
лесо- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до горите, напр. лесозащита, лесотехник, лесоустройство.
лесовъд - мн. лесовъди, м. Специалист по лесовъдство.
лесовъдство - само ед. Дял от растениевъдството и наука за отглеждане, опазване и използване на горите. // прил. лесовъден, лесовъдна, лесовъдно...
лесопарк - мн. лесопаркове, (два) лесопарка, м. Гора до населено място, която се използва като парк.
лесотехника - само ед. Техника по горско дело. // прил. лесотехнически, лесотехническа, лесотехническо, мн. лесотехнически.
летален - летална, летално, мн. летални, прил. Който е смъртен, който се отнася до смърт. Летален изход.
летаргия - само ед. 1. Спец. В медицината — прилично на сън болестно състояние, понякога с почти незабележим пулс и дишане. Болният е в летар...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: