Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Л
лъчезарен - лъчезарна, лъчезарно, мн. лъчезарни, прил. Който излъчва, изразява силна радост, изпълнен е с радост, с веселост. Лъчезарно момиче...
лъчение - мн. лъчения, ср. Изпускане на частици с енергия.
лъчист - лъчиста, лъчисто, мн. лъчисти, прил. 1. Който излиза и се разпространява във вид на лъчи. Лъчиста светлина. Лъчисто сияние. 2. Спе...
лъщя - лъщиш, мин. св. лъщях, мин. прич. лъщял, несв. Отразявам светлина; блестя. Косата и лъщи на слънцето. Лакът лъщи.
льос - льосът, льоса, само ед., м. Спец. В геологията — жълтеникава песъчлива, много плодородна почва. Дунавски льос.
льох - междум. Разг. 1. Изразява, изненада, уплаха, паника. Льох, какво ще правим сега. 2. Като частица в народните песни. Льох мари, Мар...
льохман - мн. льохмани, м. Разг. Висок, отпуснат, непохватен човек. Голям льохман е, където мине, всичко събаря.
льохманка - мн. льохманки, ж. Жена льохман.
любвеобилен - любвеобилна, любвеобилно, мн. любвеобилни, прил. Който е способен да обича силно или много хора едновременно. Любвеобилна жена. Лю...
любе - мн. любета, ср. Остар. Любим мъж или любима жена.
любезен - любезна, любезно, мн. любезни, прил. Който е добър, мил, учтив (в обноските си). Любезна домакиня. Любезен поздрав. Любезен прием.
любезнича - любезничиш, мин. св. любезничих, мин. прич. любезничил, несв. Проявявам прекалена, неискрена любезност. Любезничат с нея, но тя не...
любеница - мн. любеници, ж. Диал. Диня.
любим - любима, любимо, мн. любими, прил. 1. Който е обичан, скъп на някого. Любимата ми майка. Любимо дете. 2. Който е предпочитан, харес...
любимец - мн, любимци, м. Този, който се ползва с най-голяма любов; предпочитан сред другите. Любимец на учителката по химия. Любимец на мом...
любимка - мн. любимки, ж. Жена любимец.
любител - любителят, любителя, мн. любители, м. 1. Човек, който има пристрастие към някакво занимание или работа. Любител на музиката. Любит...
любителка - мн. любителки, ж. Жена любител.
любов - само ед. 1. Чувство на самоотвержена и силна привързаност към някого, основано на кръвно родство, приятелство, разбирателство. Май...
любовен - любовна, любовно, мн. любовни, прил. 1. Който е свързан с любов и с любовно желание между мъж и жена. Любовен роман. Любовни отнош...
любовник - мн. любовници, м. 1. Мъж, който е в любовни и полови връзки с жена, без да бъде в брак с нея. Тя има любовник, но мъжът й не знае....
любовница - мн. любовници, ж. Жена любовник.
любознателен - любознателна, любознателно, мн. любознателни, прил. Който се стреми да придобие нови знания, да научава нови неща. Любознателен уч...
любопитен - любопитна, любопитно, мн. любопитни, прил. 1. Който се стреми да узнае, да види, да разбере всичко, без да е засегнат пряко. Любоп...
любопитствам - любопитстваш, несв. Проявявам любопитство.
любопитство - само ед. 1. Силно желание нещо да се разбере, да се види, да се узнае. Изгарящо любопитство. Удовлетворявам любопитство. 2. Интере...
любопитствувам - любопитствуваш, несв. Любопитствам.
любувам се - любуваш се, несв.; на кого/на какво. Гледам с удоволствие; наслаждавам се. Любувам се на играещите деца. Любувам се на природата. ...
люде - само мн. Остар. Хора. // прил. людски, людска, людско, мн. людски. От людски срам.
людоед - мн. людоеди, м. Остар. 1. Дивак, който яде човешко месо; канибал. 2. Прен. Много жесток човек.
люлея - люлееш, мин. св. люлях, мин. прич. люлял, несв.; какво/кого. Клатя многократно в две противоположни посоки (в люлка или на ръце). ...
люлка - мн. люлки, ж. 1. Остар. Легло за бебе, приспособено за люлеене. Залюля люлката. Слагам бебето в люлката. 2. Приспособление от завъ...
люпилня - мн. люпилни, ж. 1. Предприятие или помещение за изкуствено люпене. 2. Инкубатор.
люспа - мн. люспи, ж. 1. Рогова твърда пластинка по кожата на риба, змия и др. Шаранът е покрит с блестящи люспи. 2. Твърди прозрачни отла...
люспест - люспеста, люспесто, мн. люспести, прил. 1. Който е покрит с (много) люспи. Люспест гръб. Люспесто тяло. 2. Спец. В геологията — за...
люсповиден - люсповидна, люсповидно, мн. люсповидни, прил. Който има вид на люспа. Люсповидно парче.
лютеница - само ед. Ястие от смлени чушки, домати и подправки, сварени на каша, приготвено обикн. за зимата.
лютеран - мн. лютерани, м. Човек, който изповядва лютеранството.
лютеранка - мн. лютеранки, ж. Жена лютеран.
лютеранство - само ед. Протестантско вероизповедание на основата на учението на Мартин Лютер, което внася реформи в католическото вероизповедани...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: