Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Е
е - част. 1. За въпрос като реакция на събеседника при очакване на допълнителна информация. Както си вървеше пред мене, изведнъж се об...
еба - ебеш, ебах, ебал. Разг. Грубо. Извършвам полов акт. // същ. ебане, мн. ебанета.
ебонит - само ед. Твърда гума, получавана при вулканизацията на каучук със сяра, която се използва като изолационен материал. // прил. ебон...
евакуация - мн. евакуации, ж. Временно преместване на хора, ценности, дейности от един район в друг поради опасност от военни действия или при...
евакуирам - евакуираш, несв. и св.; какво/кого. Извършвам евакуация. — евакуирам се. Сам себе си евакуирам. През последното лято на войната се...
евала - междум. Разг. За изразяване на възхищение, доволство, уважение или признание.
евангелие - само ед. Част от Новия завет на Библията, съдържаща разкази за живота и учението на Исус Христос. // прил. евангелски, евангелска,...
евангелизъм - само ед. Християнско учение на протестантите, което изхожда само от текстовете на евангелието.
евангелист - мн. евангелисти, м. 1. Всеки един от четиримата съставители на евангелието. 2. Лице, което изповядва евангелизма. // прил. евангел...
евангелистка - мн. евангелистки, ж. Жена евангелист (във 2 знач.).
евентуален - евентуална, евентуално, мн. евентуални, прил. Възможен при определени обстоятелства; вероятен, предполагаем, допустим. Той е евент...
евин - евина, евино, мн. евини, прил. Който се отнася до Ева — първата жена според библейската легенда. • В евино облекло. Ирон. За жена ...
евкалипт - мн. евкалипти, (два) евкалипта, м. Вечнозелено широколистно тропическо дърво, което може да достига до гигантски размери. // прил....
евнух - мн. евнуси, м. Истор. В някои източни страни в миналото — скопен мъж, пазач на харем.
еволюирам - еволюираш, несв. и св. Развивам се, търпя еволюция.
еволюция - само ед. Процес на постепенно непрекъснато изменение, развитие. Еволюция на животинските видове. И аз претърпях еволюция. // прил....
еврика - междум. За израз на радост от щастливо хрумване, неочаквано откритие.
евристика - само ед. 1. Система на обучение, която цели учениците сами да достигат до научните знания. 2. Наука, която се занимава със законом...
европеизация - само ед. Придобиване на европейски вид; европеизиране.
европеизирам - европеизираш, несв. и св.; какво. Придавам вид, форма, свойствени на западноевропейските стандарти. - европеизирам се. Подлагам се...
евтаназия - само ед. Спец. В медицината — безболезнена смърт, причинявана от лекар на безнадеждно болен по негово желание за спестяване на аго...
евтин - евтина, евтино, мн. евтини, прил. 1. Който има ниска цена, стойност. Купих от евтиния салам. Евтина кола. 2. Прен. Който няма ника...
евтиния - само ед. Разг. Състояние на евтин (в 1 знач.). В тоя град е голяма евтиния.
евфемизъм - мн. евфемизми, (два) евфемизъма, м. Спец. Дума или израз, които се употребяват вместо други, неудобни в дадената ситуация, или гру...
евъргрийн - мн. евъргрийни, (два) евъргрийна, м. Неостаряващ шлагер.
егида - само ед. • Под егидата на (кого/какво). Под защитата, покровителството, ръководството (на някого или на някоя институция). Конфере...
его - само ед. Аз, собствената ми личност.
егоизъм - само ед. Себелюбие, поставяне на личните интереси пред интересите на другите. // прил. егоистичен, егоистична, егоистично, мн. его...
егоист - мн. егоисти, м. Човек, който проявява егоизъм. Той е голям егоист.
егоистка - мн. егоистки, ж. Жена егоист.
егоцентризъм - само ед. Крайна форма в проявата на егоизъм, когато личното аз се поставя над всичко и всички. // прил. егоцснтричен, егоцентрична...
егоцентрик - мн. егоцентрици, м. Егоцентрична личност.
едва - нареч. 1. С усилие, с мъка. Едва го домъкнах дотук. 2. В малка, слаба степен. Този текст едва се разчита. 3. В малко, недостатъчно...
едва-едва - нареч. Едва (в 1, 2 и 5 знач.). Върви едва-едва. Едва-едва свети, нищо не се вижда.
едва-що - нареч. Диал. Току-що.
едвам - нареч. Разг. Едва.
еделвайс - мн. еделвайси, (два) еделвайса, м. Високопланинско многогодишно растение с мъхести листа и бели звездовидни цветове.
едем - само ед. Според Библията — земният рай.
еди-как - неопр. нареч. Във възпроизведена реч — за специфициране на определен начин от говорещия като неопределен пред слушащия поради неак...
еди-какво - неопр. мест. Във възпроизведена реч - за специфициране на определено нещо от говорещия като неопределено пред слушащия поради неак...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: