Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
ствол - стволът, ствола, мн. стволове и стволи, (два) ствола, м. Стъбло на дърво или на храст. Висок ствол.
паство - мн. паства, ср. Група християни, за които отговаря един духовник. Всеки свещеник се грижи за паството си.
буйство - мн. буйства.1. Проява на буен, възбуден човек.2. Проява на луд, ненормален човек.
бягство - мн. бягства.1. Тайно напускане на място, където не искам или съм заставен да бъда.2. Странене , отбягване, отдръпване.
детство - само ед. Първият период от развитието на човека, който обхваща времето от раждането до юношеството. Щастливо детство.
ханство - мн. ханства, ср. Истор. 1. Страна, управлявана от хан. Ханство Велика България. 2. Само ед. Положение на хан. 3. Обикн. ед. Период...
царство - мн. царства, ср. 1. Държава, управлявана от цар. Първо българско царство. 2. Само ед. Господство, подчиненост, власт. 3. Прен. Обл...
робство - само ед. Състояние на роб; робуване, робия, иго.
родство - само ед. 1. Роднинство. 2. Близост по произход, по някои характерни черти, по съдържание и др. Езиково родство.
чувство - мн. чувства. 1. Психическо състояние, предизвикано от външни действия; душевно преживяване, емоция. 2. Само ед. Способност да се р...
шефство - мн. шефства, ср. 1.Разг. Само ед. Водителство, водачество, ръководене. Шефството му беше добро. 2.Поемане на задължение за оказван...
абатство - мн. абатства. (лат. abbatia)1. Католически манастир с принадлежащите му имоти.2. Звание и длъжност на абат.
брадство - мн. братства.1. Само ед. Разбирателство, дружба между хора и народи.2. Сдружение, дружество, съюз по професионален или с еднаква ц...
графство - мн. графства, ср.1. Владение на граф.2. Административно-териториална единица в някои страни (Англия, Ирландия и др.).
мъжество - само ед. Храброст, юначност, самообладание при някаква опасност. Те проявиха мъжество в сражението.
същество - мн. същества, ср. Нещо живо, нещо, което съществува; създание, твар. Прелестно същество. Извънземни същества. • Цялото ми същество...
блудство - мн. блудства, ср.Разврат, поквара; полово извращение.
божество - мн. божества, ср.Бог (в 1 знач.).
вещество - мн. вещества, ср.Това, от което се състоят предметите.• Сиво вещество. Спец. В биологията - мозък.
единство - само ед. 1. Общност, пълно сходство. Единство на възгледите. 2. Цялостност, сплотеност. Стилно единство. Живеем в единство. 3. Вза...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: