Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
сервитьорство - само ед. Занятие на сервитьор.
адмиралтейство - (рус. адмиральтейство от хол. admiraliteit) Мор.1. Място за строеж, ремонт и съоръжаване на кораби.2. Висш орган за управление на ...
вегетарианство - ср., само ед.Система на хранене, от която са изключени месото и месните продукти.
далекогледство - само ед. Дефект на зрението, при който се виждат ясно отдалечени предмети, а не се различават близките обекти.
естествознание - само ед. Естествени, природни науки (за явленията и закономерностите в природата).
железничарство - само ед. Работа, професия на железничар.
заместничество - само ед. Период на заместване или функции на заместник. Заместничеството му не трая дълго.
животновъдство - само ед. 1. Отрасъл на селското стопанство, който се занимава с развъждане и отглеждане на селскостопански животни. 2. Науката за ...
съглашателство - само ед. Политика, водена от съглашател. Склонен към съглашателство.
сътрудничество - само ед. 1. Съвместна работа. Ползотворно сътрудничество между две фирми. Културно сътрудничество. 2. Сътрудническа дейност в спис...
твърдоглавство - само ед. Твърдоглавие.
земеустройство - само ед. Технико-икономически мероприятия за правилно използване на земеделските земи.
изкуствоведски - изкуствоведска, изкуствоведско, мн. изкуствоведски, прил. Който се отнася до изкуствовед и изкуствознание.
изкуствознание - само ед. Наука за изкуството.
магьосничество - мн. магьосничества, ср. Дейност или сила на магьосник за въздействие върху природата или хората.
местожителство - мн. местожителства, ср. Селище, където постоянно живее едно лице.
невмешателство - мн. невмешателства, ср. Обикн. ед. Отказ от намеса в нещо, обикновено във вътрешните работи на някоя държава. Политика на невмешат...
разбирателство - само ед. Взаимно разбиране; съгласие. Живеем в разбирателство.
разбойничество - само ед. Деяние на разбойник.
разточителство - само ед. 1. Неразумно пилеене. 2. Прен. Претрупаност, пищност, словно излишество. Езиково разточителство.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: