Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
покровителство - мн. покровителства, ср. 1. Защита, оказвана на някого. Вземам под покровителство. 2. Съзнателно създавани благоприятни условия за ...
посредничество - мн. посредничества, ср. Дейност на посредник.
прелюбодейство - мн. прелюбодейства, ср. Прелюбодействие.
примиренчество - само ед. Примиренческо отношение.
благоустройство - само ед.Добра уредба, наличие на удобства за живеене. Започва благоустройството на квартала.// прил. благоустройствен, благоустрой...
градоустройство - само ед.Дейност, свързана с планирането, изграждането и благоустройството на градове.// прил. градоустройствен, градоустройствена,...
законодателство - само ед. Създаване, издаване, изменяне и отменяне на закони. Гражданско законодателство.
възпроизводство - само ед.Спец. Процес на производство като източник на ново производство.
растениевъдство - само ед. Подразделение в селското стопанство на една страна, което се занимава с отглеждане на растения.
съвместителство - само ед. Едновременно заемане на две и повече щатни работни места, от които едното е основно. Работя по съвместителство в два унив...
злосторничество - мн. злосторничества, ср. 1. Пакост, злочинство. 2. Само ед. Злосторничене.
крепостничество - само ед. Истор. Обществен строй, основан на крепостното право.
повествователка - мн. повествователки, ж. Жена повествовател.
председателство - само ед. 1. Ръководещ орган, в който влизат председателят и неговите заместници. 2. Изпълняване на функциите на председател. Под н...
презвитерянство - само ед. Протестантско учение, което отрича властта на епископата и признава само свещениците.
словотворчество - само ед. Създаване на нови думи. Словотворчеството на Вазов. Народно словотворчество. // прил. словотворчески, словотворческа, сло...
съдопроизводство - само ед. Разрешаване на съдебни дела по установения ред.
биоелектричество - (по био- + електричество)Ел. Електричество, което възниква в тъканите на живите организми.// Прил. биоелектрически.
делопроизводство - само ед. Деловодство (в 1 знач.).
книгоиздателство - мн. книгоиздателства, ср. Издателство.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: