Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
уродство - мн. уродства, ср. Спец. Вроден траен недостатък в строежа на организма или на части от него.
членство - само ед. Участие в организация като член. Прекратявам членството си в партия.
авторство - Принадлежност на призведение на неговия автор.
агентство - (по лат. agens, -entis 'действащ')Представителство на учреждение, фирма, което изпълнява поръчките му.
арианство - (по собств. Arius)Рел. Една от големите ереси в християнската църква (IV-VI в.), създадена от александрийския презвитер Арий и отр...
бащинство - мн. бащинства.Кръвно родство между баща и неговото дете.
богатство - мн. богатства.1. Материални блага в голямо количество или с висока стойност, които някой притежава (пари, имот, имущество, ценност...
бубарство - само ед.Клон от животновъдството за развъждане, отглеждане и хранене на бубите до получаване на копринения пашкул.
бахайство - (по името на основателя му Baha Ullah (1817-1892) 'слава на Аллаха')Рел. Ислямска секта, продължение на бабизма, проповя...
винарство - само ед.1. Производство на вино.2. Занятие на винар.
гъбарство - само ед.Събиране или отглеждане на гъби за ядене като занятие.
еснафство - само ед. 1. Еснаф (в 1 знач.). 2. Еснафщина.
зидарство - само ед. Работа, занаят на зидар.
съдийство - само ед. 1. Занятие, професия на съдия. 2. Съвкупност от всички съдии.
съседство - само ед. Непосредствена близост по местоположение или по местоживеене. Двете къщи са в съседство.
тъждество - мн. тъждества, ср. 1. Пълно съвпадане; еднаквост, равенство. 2. Спец. В математиката - равенство, което е в сила за всички числови...
тържество - мн. тържества, ср. 1. Голямо празнуване в чест на събитие. Новогодишно тържество. Семейно тържество. 2. Само ед. Пълна победа, бля...
безумство - мн.безумства.Безумие.
ведомство - мн. ведомства.Учреждение, административна служба.// прил. ведомствен.
геройство - мн. геройства, ср.1. Поведение, постъпка на герой; героизъм.2. Ирон. Поведение, постъпка на човек, който иска да се покаже като ге...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: