Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
каменоделство - само ед. Обработване на камък.
комендантство - мн. комендантства, ср. 1. Учреждение, оглавявано от комендант (в 1 и 2 знач.). 2. Личният състав, както и сградата на такава служб...
конфуцианство - само ед. Система от нравствено-философски възгледи, основана от китайския мислител Конфуций (VI и V в. пр. н. е.).
кривогледство - само ед. Недостатък на зрението, при който е нарушена успоредността на двете очни оси. Страдам от кривогледство.
мохамеданство - само ед. Религиозно учение, основано от Мохамед; мюсюлманство, ислям.
народничество - само ед. Руско обществено-политическо движение от втората половина на XIX в. // прил. народнически, народническа, народническо, мн...
настоятелство - мн. настоятелства, ср. 1. Група хора, избрани да ръководят стопанството на училище или църква. 2. Ръководство на дружество или орг...
непостоянство - мн. непостоянства, ср. Проява на непостоянен или негово качество; колебливост, променливост. Проявявам непостоянство в учението.
обстоятелство - мн. обстоятелства, ср. 1. Явление, което съпътства някакъв факт. 2. Само мн. Условия, определящи съществуването на нещо. По стечен...
повествование - мн. повествования, ср. Обикн. ед. Свързан разказ за нещо.
повествовател - повествователят, повествователя, мн. повествователи, м. Остар. Разказвач; белетрист. // прил. повествователен, повествова-елна, по...
посланичество - мн. посланичества, ср. Група лица, които са изпратени някъде с държавна цел.
пратеничество - мн. пратеничества, ср. Няколко пратеници с обща мисия.
самоуправство - само ед. Разрешаване на въпроси, вземане на решения без оглед на законността или мнението на другите. Върша самоуправство.
цитатничество - само ед. Прекалена употреба на цитати.
отшелничество - само ед. Отшелнически живот.
побойничество - само ед. Дейност на побойник.
поборничество - само ед. Дейност на поборник.
президентство - само ед. 1. Длъжност на президент. 2. Учреждение в помощ на президента и сградата, в която се помещава.
преустройство - мн. преустройства, ср. Преустройване.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: