Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
предимство - мн. предимства, ср. Качество, състояние или заслуга, които нареждат някого или нещо пред други. Предимства на автомобила. Давам пр...
регентство - мн. регентства, ср. 1. Временен държавен орган в монархическа държава, който замества монарха при непълнолетие или при междуцарств...
роднинство - само ед. Роднински връзки.
сиятелство - мн. сиятелства, ср. Остар. Титла на близкородствените на владетеля лица — княз или граф. Негово сиятелство.
творчество - само ед. 1. Човешка дейност за създаване на нови, оригинални и неповторими духовни и материални ценности; творене. Отдавам се на т...
текучество - само ед. Постоянна промяна в персонала на учреждение, служба, предприятие и др. Има голямо текучество.
устройство - мн. устройства, ср. 1. Устройване. Устройството на новия дом отне много време.2. Разположение, конструкция, състав, организация на...
учителство - само ед. 1. Професия, работа на учител. Започвам учителство. 2. Учителското съсловие. Българското учителство.
херцогство - мн. херцогства, ср. Територия, управлявана от херцог.
човечество - само ед. Човешкият род.
адмиралство - Звание на адмирал.
биволарство - Развъждане и отглеждане на биволи.
говедарство - само ед.Занятие на говедар.
гражданство - само ед.1. Поданство. Българско гражданство.2. Жителите на един град като цяло. Нашето гражданство няма да забрави това.
грънчарство - само ед.Занятие, поминък на грънчар.
домакинство - мн. домакинства, ср. 1. Дом (в 1 знач.) заедно с всичко в него. Преброяване на домакинствата. 2. Само ед. Поддържане на реда и чис...
железарство - само ед. Занаят на железар.
задоволство - само ед. Приятно чувство от постигане на нещо; удовлетвореност. Изпита задоволство при вида на подредената маса.
издателство - мн. издателства, ср. Предприятие, което издава печатни произведения.
лесовъдство - само ед. Дял от растениевъдството и наука за отглеждане, опазване и използване на горите. // прил. лесовъден, лесовъдна, лесовъдно...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: