Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
ходатайство - мн. ходатайства, ср. Дейност или проява на ходатай.
хулиганство - мн. хулиганства, ср. Хулиганска проява.
чародейство - мн. чародейства, ср. 1. Магия, вълшебство. 2. Въздействие на нещо, което притежава чар; обаяние.
посредством - предлог. Чрез, с помощта на нещо или на някого. Действам посредством заплахи.
постоянство - мн. постоянства, ср. Твърдост, упоритост, неизменчивост на характера или на дейността. Постигам нещо с постоянство.
притворство - само ед. Преструвка, лицемерие.
приятелство - само ед. Отношения между приятели (в 1 и 4 знач.); дружба.
пророчество - мн. пророчества, ср. Предвиждане за бъдещето; предсказание.
спонсорство - само ед. Дейност на спонсор.
студентство - само ед. 1. Всички студенти като едно цяло. 2. Студентски години. През моето студентство отношенията бяха различни. Изкарах весело...
ученичество - само ед. Времето, през което човек е ученик, както и положението на ученик. Ученичеството е по-трудно от студентството.
хулителство - мн. хулителства, ср. Хулителска проява.
берклеанство - (по англ. собств. епископ G. Berkeley (1684-1753)Филос. Емпирико-идеалистическо учение, основано на твърдението на Беркли, че съще...
вмешателство - мн. вмешателства, ср.Намеса в чужди дела, за да се окаже въздействие. Не търпя никакво вмешателство.
грабителство - мн. грабителства, ср.Проява на грабител.
градинарство - само ед.Занятие, поминък на градинар. Занимавам се с градинарство.
декадентство - само ед. Течение в литературата и изкуството, зародило се в края на ХIХ в., което се стреми към краен индивидуализъм и естетизъм.
дилетантство - само ед. Занимание на дилетант; любителство.
емигрантство - само ед. Живот на емигрант, пребиваване на емигрант. В емигрантство.
зайцевъдство - само ед. 1. Организирано отглеждане на питомни зайци. 2. Наука за отглеждане на питомни зайци.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: