Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
овцевъдство - само ед. Селскостопански отрасъл, свързан с отглеждане на овце.
полевъдство - само ед. Остар. Отглеждането на житни растения като част от стопанството на страната; земеделие.
ръководство - мн. ръководства, ср. 1. Само ед. Ръководене. Ръководство на дипломна работа. 2. Орган, колектив, който ръководи. Ръководство на уч...
съавторство - мн. съавторства, ср. Съвместно авторство.
съжителство - само ед. Съвместно живеене с друг/други. Странно съжителство между куче и котка.
богомилство - само ед.Истор. Еретическо религиозно учение, основано в България от поп Богомил през X век, което е било насочено против символите...
богохулство - мн. богохулства, ср.1. Само ед. Хулене на Бога.2. Думи и изрази, постъпки и прояви, с които се осквернява нещо възвишено; кощунств...
грубиянство - само ед.Качество или проява на грубиян.
духовенство - мн. духовенства, ср. Всички служители на една църква; клир. Православно духовенство.
деловодство - само ед. 1. Водене на служебна преписка и съхраняване на книжата на учреждение. 2. Отдел в учреждение, който се занимава с водене ...
достойнство - мн. достойнства, ср. 1. Само ед. Положително качество на човек, което се основава върху правилна самооценка, съзнаване на качества...
землячество - само ед. Всички земляци, живеещи в един град, в един район. Търновско землячество в София.
злотворство - мн. злотворства, ср. Злосторничество.
изкуствовед - мн. изкуствоведи, м. Учен в областта на изкуствознанието.
инженерство - мн. инженерства, ср. 1. Само ед. Висше техническо образование, подготовка на инженер. 2. Специалност на инженер. Всички инженерств...
кантианство - само ед. Спец. Идеалистическо философско учение, създадено от Кант.
килимарство - само ед. 1. Производство на килими. 2. Занаят на килимар.
кожухарство - само ед. Занятие на кожухар.
любопитство - само ед. 1. Силно желание нещо да се разбере, да се види, да се узнае. Изгарящо любопитство. Удовлетворявам любопитство. 2. Интере...
лютеранство - само ед. Протестантско вероизповедание на основата на учението на Мартин Лютер, което внася реформи в католическото вероизповедани...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: