Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ство - Намерени са 347 думи от търсенето
малцинство - малцинства, ср. 1. Само ед. Част, по-малка от половината на дадена група. Малцинството се подчинява на мнозинството. 2. Етническа ...
масларство - само ед. Занятие на маслар.
месианство - само ед. 1. Религиозно учение за поява на спасител (месия). 2. Учение за особена роля на някой народ в световната история. // прил...
мечкарство - само ед. Занятие на мечкар.
миньорство - само ед. Занятие на миньор.
млекарство - само ед. Занятие на млекар.
мнозинство - мн. мнозинства, ср. По-голямата част от група хора, разделени според становището си по даден въпрос при гласуване.
монашество - само ед. 1. Монашески живот, подстригване. 2. Монасите като цяло.
мюфтийство - мн. мюфтийства, ср. Служба и канцелария на мюфтия. • Главно мюфтийство. Върховна инстанция на мюфтийските съдилища.
наследство - мн. наследства, ср. 1. Имущество, което след смъртта на собственика му преминава у друго лице. 2. Прен. Съвкупност от идейни, бито...
невежество - мн. невежества, ср. Обикн. ед. Отсъствие на знания, образование и култура. Потънал в невежество народ.
неудобство - мн. неудобства, ср. Липса на удобство.
нищожество - мн. нищожества, ср. 1. Само ед. Положение на нищожен. 2. Нищожен, жалък човек или същество.
познанство - мн. познанства, ср. 1. Само ед. Установено отношение между познати. Завързвам познанство. 2. Обикн. мн. Познати, близки хора. Имам...
сватовство - само ед. 1. Роднинство между сватове. 2. Отношения между родители или роднини на съпрузи. Сватовството трая до сватбата, тогава се...
славянство - само ед. Съвкупност от славянските народи.
стопанство - мн. стопанства, ср. 1. Само ед. Система на обществено производство, която включва промишленост, земеделие и животновъдство; иконом...
цветарство - само ед. Дейност, свързана с отглеждането на цветя и продажбата им.
отрочество - само ед. Остар. Отроческа възраст.
офицерство - само ед. 1. Занятие на офицер. 2. Съвкупността от всички офицери. Българско офицерство.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: