Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sk - Намерени са 887 думи от търсенето
впръсквам - впръскваш, несв. и впръскам.Вкарвам течност, разтвор чрез пръскане под налягане.
готварски - готварска, готварско, мн. готварски, прил.Който се отнася до готвене на ястия. Готварска печка. Готварско изкуство.• Готварска сол...
драскулка - мн. драскулки, ж. Драсканица (в 1 знач.).
даскалица - мн. даскалици, ж. Жена даскал.
дискотека - мн. дискотеки, ж. 1. Помещение, в което се пускат музикални записи на танцувал-на музика и се танцува. 2. Танцова забава в такова ...
ескадрила - мн. ескадрили, ж. Спец. Подразделение във военновъздушните войски.
ескалатор - мн. ескалатори, (два) ескалатора, м. Устройство във вид на движещи се стъпала за превоз на хора в големи обществени сгради (гари, ...
ескалация - само ед. Увеличение, нарастване, разширение, интензифициране (обикн. за нещо негативно). Ескалация на напрежението. Ескалация на в...
жетварски - жетварска, жетварско, мн. жетварски, прил. Жътварски.
жътварски - жътварска, жътварско, мн. жътварски, прил. Който е свързан с жътвар, и жътварка,. Жътварски песни.
заблъскам - заблъскаш, св. — вж. заблъсквам.
забляскам - забляскаш, св. — вж. заблясквам.
забръскам - забръскаш, св. — вж. забръсквам.
задморски - задморска, задморско, мн. задморски, прил. Който се отнася до място или страна отвъд море. Задморски страни. Задморски плодове. За...
задраскам - задраскаш, св. — вж. задрасквам.
заскитвам - заскитваш, несв. и заскитам, св. Започвам да скитам. Заскитах из празните улици. — заскитвам се/заскитам се. Скитам продължително.
заскъпвам - заскъпваш, несв. и заскъпна, св. Ставам по-скъп; поскъпвам.
златарски - златарска, златарско, мн. златарски, прил. Който се отнася до златар или златарство. Златарски изделия. Златарско ателие.
изблъскам - изблъскаш, св. — вж. изблъсквам.
издраскам - издраскаш, св. — вж. издрасквам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: