Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sk - Намерени са 887 думи от търсенето
тухларски - тухларска, тухларско, мн. тухларски, прил. Който се отнася до тухла и до тухлар. Тухларска работилница.
ускорявам - ускоряваш, несв. и ускоря, св.; какво. 1. Правя да се извършва по-бързо, по-интензивно. Ускорявам ход. Ускорявам крачките си.2. Пр...
устисквам - устискаш, несв. и устискам, св.; на какво. Разг. Устоявам, справям се, издържам (на трудности или на съблазън). Ще у стискаме без ...
хумореска - мн. хуморески, ж. 1. Остар. Късо хумористично произведение (литературно или музикално). Играем хумореска. 2. Разг. Пренебр. Неисти...
цветарски - цветарска, цветарско, мн. цветарски, прил. Който се отнася до цветар и до цветарство. Цветарски магазин.
шампанско - само ед. 1.Вид пенливо бяло вино, произведено в областта Шампан във Франция. 2.Изобщо пенливо вино, наситено с въглероден газ в ре...
склеротик - мн. склеротици, м. 1. Човек, болен от склероза. 2. Разг. Пренебр. Възрастен човек или човек, който често забравя. // прил. склерот...
ски-спорт - мн. ски-спортове, (два) ски-спорта, м. Вид спорт със ски.
склонение - мн. склонения, ср. Спец. В граматиката — система за формално изменение на имената по падеж. Меко склонение.
склонност - склонността, само ед., ж. Наклонност, предразположеност. Склонност към напълняване.
сконфузен - сконфузена, сконфузено, мн. сконфузени, прил. Който се е сконфузил; засрамен. Сконфузен погледнах към празната чиния, //нареч. ско...
скудоумен - скудоумна, скудоумно, мн. скудоумни, прил. Глупав, ограничен, тъп. Скудоумни разсъждения. // същ. скудоумие, мн. скудоумия, ср.
творчески - творческа, творческо, мн. творчески, прил. 1. Който се отнася до творец и творчество. Творчески портрет. Творчески стил. Творчески...
тенискорт - мн. тенискортове, (два) тенискорта, м. Специално игрище за тенис.
ускорител - ускоретелят, ускоретеля, мн. ускоретели, (два) ускоретеля, м. Това, което ускорява (химическа реакция, процес, събитие). Ускорител...
ускорение - само ед. 1. Спец. Във физиката — величината, с която се увеличава движението на едно тяло за единица време. 2. Ускоряване. 3. Врем...
випускник - мн. випускници, м.Ученик в последния клас, пред завършване.
екскурзия - мн. екскурзии, ж. Колективно пътуване и посещение на различни обекти с познавателна и/или развлекателна цел. Отивам на екскурзия. ...
кукленски - кукленска, кукленско, мн. кукленски, прил. Който е присъщ на кукла. Кукленска хубост. Кукленска коса.
мускулест - мускулеста, мускулесто, мн. мускулести, прил. Който има добре развити мускули; як. Мускулесто тяло.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: