Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sk - Намерени са 887 думи от търсенето
езоповски - езоповска, езоповско, мн. езоповски, прил. • Езоповски език. 1. Спец. В литературознанието - езикът на баснописците, чието основно...
епископия - мн. епископии, ж. Църковна област, управлявана от епископ.
каскадьор - мн. каскадьори, м. Лице, което при снимане на филм изпълнява опасните действия вместо актьора.
каубойски - каубойска, каубойско, мн. каубойски. прил. 1. Който е типичен за каубой. Каубойски дрехи. 2. Който се отнася до каубой. Каубойски ...
ковбойски - ковбойска, ковбойско, мн. ковбойски, прил. Каубойски.
комически - комическа, комическо, мн. комически, прил. 1. Комедиен. 2. Комичен.
конически - коническа, коническо, мн. конически, прил. Който е на конус или има форма на конус. Конически връх.
лекторски - лекторска, лекторско, мн. лекторски, прил. 1. Който е свързан с лектор. Лекторска заплата. 2. Разг. Като същ. Часове, които един п...
логически - логическа, логическо, мн. логически, прил. Който се основава на логиката. Логическа задача.
микроскоп - мн. микроскопи, (два) микроскопа, м. Увеличителен оптически уред за наблюдение на невидими с просто око предмети. // прил. микроск...
надморски - надморска, надморско, мн. надморски, прил. Който е разположен над равнището на морето. Надморска височина.
небосклон - само ед. 1. Част от небето, разположена над хоризонта. 2. Прен. Област от човешкия живот или от изкуството. На музикалния небоскло...
неотскоро - нареч. От доста време, отдавна. Той живее в този град неотскоро.
нескромен - нескромна, нескромно, мн. нескромни, прил. 1, Лишен от скромност. Нескромно желание. 2. Неделикатен, безцеремонен, нетактичен. Нес...
обискирам - обискираш, несв. и св.; кого какво. Извършвам обиск; претърсвам. Обискираха него и жилището му.
околийски - околийска, околийско, мн. околийски, прил. Истор. Който се отнася до околия.
оплесквам - оплескваш, несв. и оплескам, св. 1. Какво/кого. Нацапвам докрай. Оплеска дрехите си е кал. 2. Разг. Какво. Изяждам докрай. — оплес...
оптически - оптическа, оптическо, мн. оптически, прил. 1. Който се отнася до оптика. Оптически прибори. 2. Зрителен, светлинен. Миражът е опти...
изскубвам - изскубваш, несв. и изскубна, св. 1. Какво. Изваждам с корена, изтръгвам докрай или всичко. Изскубнах една глава лук. Вятърът изску...
изстискам - изстискаш, св. — вж. изстисквам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: