Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sk - Намерени са 887 думи от търсенето
презморски - презморска, презморско, мн. презморски, прил. 1. Който се намира отвъд морето. 2. Който е предназначен за пресичане на морето. Пре...
пропусклив - пропусклива, пропускливо, мн. пропускливи, прил. Който пропуска (в 1 знач.).
утопически - утопическа, утопическо, мн. утопически, прил. Утопичен.
философски - философска, философско, мн. философски, прил. 1. Който се отнася до философия и до философ (в 1 знач.). Философска култура. 2. Пре...
хронически - хроническа, хроническо, мн. хронически, прил. Хроничен. // нареч. хронически.
диетически - диетическа, диетическо, мн. диетически, прил. Диетичен.
еретически - еретическа, еретическо, мн. еретически, прил. Еретичен.
земеделски - земеделска, земеделско, мн. земеделски, прил. 1. Който се отнася до земеделие. Земеделски труд. Земеделски район. 2. Който се отна...
критически - критическа, критическо, мн. критически, прил. 1. Който съдържа критика. Критически изследвания. Критически статии. Критически мате...
метрически - метрическа, метрическо, мн. метрически, прил. Който се отнася до метър или до метрика, 2. • Метрическа система. Десетична мерна си...
ритмически - ритмическа, ритмическо, мн. ритмически, прил. Ритмичен.
сестрински - сестринска, сестринско, мн. сестрински, прил. 1. Присъщ на сестра (в 1 знач.). Сестрински чувства. 2. Който се отнася до медицинск...
сферически - сферическа, сферическо, мн. сферически, прил. Сферичен.
термически - термическа, термическо, мн. термически, прил. Термичен.
технически - техническа, техническо, мн. технически, прил. 1. Който се отнася до техника. 2. Който се използва в промишлеността. Технически рас...
тилилейски - тилилейска, тилилейско, мн. галилейски, прил. • Гори тилилейски. В народните приказки — непристъпни, далечни, тайнствени гори.
юридически - юридическа, юридическо, мн. юридически, прил. Който се отнася до правото; правов, правен. Юридически казус. Юридически съветник. /...
артезиански - артезианска, артезианско, мн. артезиански.Който е свързан с дълбоки подземни води,намиращи се под естествено налягане.
архиепископ - мн. архиепископи.Духовно лице, което управлява църковна област от няколко епископства.
атлетически - атлетическа, атлетическо, мн. атлетически.Който се отнася до атлетика.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: