Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sk - Намерени са 887 думи от търсенето
поисквам - поискваш, несв. и поискам, св. Пожелавам.
полаская - поласкаеш, мин. св. поласках, мин. прич. поласкал, св. — вж. поласкавам.
потискам - потискаш, несв. и потисна, св. 1. Кого. Не давам свобода на някого; угнетявам, тероризирам. Той потиска всички присъстващи. Хунтат...
праскова - мн. праскови, ж. Мъхнат сочен плод с приятен аромат, жълт или червен цвят, както и дървото, на което расте.
препаска - мн. препаски, ж. Ивица от различен материал за препасване.
преписка - мн. преписки, ж. Размяна на писма, обикновено служебни, както и самите писма.
прескоча - прескочиш, мин. св. прескочих, мин. прич. прескочил, св. — вж. прескачам.
приписка - мн. приписки, ж. Добавка към текст, която е странична на съдържанието му.
прическа - мн. прически, ж. Придадена чрез причесване или подстригване форма на коса.
рискован - рискована, рисковано, мн. рисковани, прил. Който е свързан с риск; опасен, критичен, несигурен, съмнителен.
разноски - само мн. Необходими парични средства за изразходване с определена цел; разход, издръжка.
разписка - мн. разписки, ж. Бележка (обикн. с подпис и печат), която се дава в уверение на това, че нещо е получено или заплатено. Разписка з...
рискувам - рискуваш, несв. 1. Когокакво. Излагам на риск. 2. Излагам се на риск, осмелявам се. Рискувах и успях.
романски - романска, романско, мн. романски, прил. Който се отнася до народите, чиито езици са свързани по произход с латинския. Романска фил...
скитница - мн. скитници, ж. Жена скитник.
сключвам - сключваш, несв. и сключа, св.; какво. 1. Съединявам краищата на близко разположени предмети. 2. Съединявам краищата на верига, за ...
сколасам - сколасаш, св. - вж. сколасвам.
скроявам - скрояваш, несв. и скроя, св.; какво. 1. Като кроя, подготвям плат или кожа за шиене. Скроявам костюм. Скроявам чанта. 2. Прен. Раз...
санскрит - само ед. Мъртъв език, обработена форма на староиндийския език, на който е написана древната и средновековната художествена, филосо...
сказание - мн. сказания, ср. Митологизиран разказ за отдавна минали събития; предание, легенда, мит, приказка.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: