Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

sk - Намерени са 887 думи от търсенето
прискърбен - прискърбна, прискърбно, мн. прискърбни, прил. Който изпитва прискърбие; печален.
прискърбие - само ед. Много силна скръб, печал. Съобщавам с прискърбие.
просъсквам - просъскваш, несв. и просъскам, св. 1. Започвам да съскам или съскам периодично, с прекъсвания. Змията просъска. 2. Прен. Казвам не...
първескиня - мн. първескини, ж. Жена или женско животно, които раждат за първи път.
пътнически - пътническа, пътническо, мн. пътнически, прил. Който е предназначен за пътници или за пътуване. Пътнически дрехи. • Пътнически влак...
разблъскам - разблъскаш, св. — вж. разблъсквам.
разпръскам - разпръскаш, св. — вж. разпръсквам.
разтръскам - разтръскаш, св. — вж. разтръсквам.
скъперница - мн. скъперници, ж. Жена скъперник.
скотовъдец - мн. скотовъдци, м. Човек, който се занимава със скотовъдство. // прил. скотовъдски, скотовъдска, скотовъдско, мн. скотовъдски.
скъпоценен - скъпоценна, скъпоценно, мн. скъпоценни, прил. 1. Който има висока стойност, изразена в пари; безценен, драгоценен, скъп. Скъпоценн...
вискозитет - (нем. Viskositat по лат. viscosus 'леплив')Физ. Вътрешно триене в течностите и газовете поради нееднаква скорост на плас...
доскорошен - доскорошна, доскорошно, мн. доскорошни, прил. Който е бил, който е съществувал или е изпълнявал някакви функции доскоро. Доскороше...
дисководещ - дисководещият, дисководещия, мн. дисководещи, м. Водещ на музикалната програма в дискотека.
животински - животинска, животинско, мн. животински, прил. 1. Който произлиза или се получава от животно. Животинска мазнина. Животински тор. 2...
йерихонски - йерихонска, йерихонско, мн.йерихонски. Йерихонска тръба. Свещена тръба у евреите, чиито звуци са разрушили град Йерихон.
кожухарски - кожухарска, кожухарско, мн. кожухарски, прил. Който е свързан с кожухарство или с кожухар. Кожухарски машини. Кожухарски изделия.
комерчески - комерческа, комерческо, мн. комерчески, прил. 1. Търговски. Комерчески цели. Комерческа роля. 2. Пренебр. Който е с търговско-спек...
космически - космическа, космическо, мн. космически, прил. 1. Който се отнася до космоса; световен. Космически явления. Космически мащаб. 2. Ко...
ловджийски - ловджийска, ловджийско, мн. ловджийски, прил. Разг. Който служи за лов; ловен. Ловджийска пушка. Ловджийско куче. Ловджийска шапка...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: