Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

mod - Намерени са 51 думи от търсенето
мода - мн. моди, ж. Съвкупност от привички, предпочитания и вкусове за формите на предметите от бита и за облеклото, които господстват пр...
модър - модра, модро, мн. модри, прил. Който има син цвят. Модри очи.
модел - мн. модели, (два) модела, м. 1. Образцов екземпляр от изделие или образец за изготвянето му. 2. Възпроизведен предмет или схема за...
модул - мн. модули, (два) модула, м. 1. Спец. Название на важни коефициенти или величини. 2. Съставна част на многостепенен космически кор...
модус - мн. модуси, (два) модуса, м. Разновидност, начин.
демоде - прил., неизм. Който е вън от актуалната мода; демодиран. Тая прическа е вече демоде.
модист - мн. модисти, м. Моден шивач.
модален - модална, модално, мн. модални, прил. Спец. Който изразява някаква зависимост — възможност, необходимост, желание, отношение. Модал...
модерен - модерна, модерно, мн. модерни, прил. 1. Който е съобразен със съвременната мода. Модерна прическа. 2. Актуален, съобразен със съвр...
модроок - модроока, модрооко, мн. модрооки, прил. Остар. Който има сини очи; синеок.
модистка - мн. модистки, ж. Жена модист.
модаджия - мн. модаджии, м. Разг. Ирон. Лице, което обича да носи модни дрехи.
моделиер - мн. моделиери, м. Лице, което разработва нови модели (предимно облекло и обувки). Водещ моделиер.
модерато - нареч. Спец. В музиката — с умерено темпо (или музикално произведение с такова темпо).
самодеен - самодейна, самодейно, мн. самодейни, прил. 1. За театър, музикален състав и др. — който не е съставен от професионалисти. Самодеен...
самодеец - мн. самодейци, м. Член на самодеен състав. Състезание между самодейци.
самодива - мн. самодиви, ж. Митическо женско същество, което живее в планините и горите, често враждебно настроено към хората. Явява ми се са...
космодрум - мн. космодруми, (два) космодрума, м. Площадка със съоръжения за изстрелване на космически кораби и изкуствени спътници.
модалност - модалността, само ед., ж. Спец. Граматическа категория, изразяваща отношението на говорещия към действителността (реалността) на и...
моделирам - моделираш, несв. и св. 1. Какво, с какво. Обработвам някаква повърхност, като създавам вдлъбнатини и изпъкналости. Моделирам релеф...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: