Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
орося - оросиш, мин. св. оросих, мин. прич. оросил, св. — вж. оросявам.
освен - предлог. 1. За изразяване на изключване от общото; с изключение на, без да се брои. В този град освен тебе никого не познавам. 2. ...
осеня - осениш, мин. св. осених, мин. прич. осенил, св. — вж. осенявам.
осмея - осмееш, мин. св. осмях, мин. прич. осмял, св. — вж. осмивам.
остен - мн. остени, (два) остена, м. Тояга с остро желязо на единия край, с която се подкарват волове или биволи.
остря - остриш, мин. св. острих, мин. прич. острил, несв.; какво. Правя нещо да стане остро или режещо. Остря молив. Остря нож.
отбив - само ед. Задържана част от определена сума при плащане.
отбир - само ед. Диал. Хубаво и здраво грозде, оставено за съхранение по-дълго време.
отбия - отбиеш, мин. св. отбих, мин. прич. отбил, св. — вж. отбивам.
отбой - отбоят, отбоя, само ед., м. Сигнал за край на действие. Сигнал отбой след тревога. • Бия отбой. 1. Давам сигнал за край на някакво...
отбор - само ед. 1. Отбиране, подбиране. Естествен отбор. 2. Избрана част от нещо, най-доброто. Отбор юнаци.
отвес - мн. отвеси, (два) отвеса, м. Приспособление от метална тежест, окачена на свободен конец или връв, с което се определя вертикално ...
отвея - отвееш, мин. св. отвях, мин. прич. отвял, св. — вж. отвявам.
отвия - отвиеш, мин. св. отвих, мин. прич. отвил, св. — вж. отвивам.
отвод - мн. отводи, (два) отвода, м. Заявление, възражение за отстраняване от участие в нещо. Правя си отвод.
отвор - мн. отвори, (два) отвора, м. Дупка; цепнатина в нещо; вход. В средната част на кавала има осем отвора за пръстите.
отдих - само ед. 1. Време за възстановяване от работа; кратка почивка. След кратък отдих продължиха работата си. 2. Свободен от служебни а...
отеля - отелиш, мин. св. отелих, мин. прич. отелил, св. — вж. отелвам.
отзив - мн. отзиви, (два) отзива, м. 1. Публично изказване на мнение за нещо, оценка. Положителен отзив за културна проява. 2. Отзвук, отг...
отлея - отлееш, мин. св. отлях, мин. прич. отлял, св. — вж. отливам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: