Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
утеха - само ед. Облекчаване на мъка, тъга, успокоение, радост. Намирам утеха в книгите. Нямам утеха. В нея ми е утехата.
убода - убодеш, мин. св. убодох, мин. прич. убол, св. — вж. убождам.
уважа - уважиш, мин. св. уважих, мин. прич. уважил, св. — вж. уважавам.
угадя - угадиш, мин. св. угадих, мин. прич. угадил, св. — вж. угаждам.
угася - угасиш, мин. св. угасих, мин. прич. угасил, св. — вж. угасявам.
ударя - удариш, мин. св. ударих, мин. прич. ударил, св. — вж. удрям.
удуша - удушиш, мин. св. удуших, мин. прич. удушил, св. — вж. удушавам.
уемам - уемаш, несв. и уема, св. Стеснявам дреха при ръба, като оставям повече плат от вътрешната страна.
ужася - ужасиш, мин. св. ужасих, мин. прич. ужасил, св. — вж. ужасявам.
узная - узнаеш, мин. св. узнах, мин. прич. узнал, св. — вж. узнавам.
укажа - укажеш, мин. св. указах, мин. прич. указал, св. — вж. указвам.
улика - мн. улики, ж. Спец. В правото — предмет, белег, следа като основание за обвинение. Срещу него няма улики.
улица - мн. улици, ж. 1. Път между сградите в населено място. Широка улица. Оживена улица. Главна улица. Долита шум от улицата. 2. Прен. Ж...
улича - уличиш, мин. св. уличих, мин. прич. уличил, св. — вж. уличавам.
улуча - улучиш, мин. св. улучих, мин. прич. улучил, св. — вж. улучвам.
умаля - умалиш, мин. св. умалих, мин. прич. умалил, св. — вж. умалявам.
умора - само ед. Състояние на отпадналост, слабост, изтощение на физическите или умствените сили вследствие от много работа или напрежение...
униат - мн. униати, м. Привърженик на църковна уния. // прил. униатски, униатска, униатско, мн. униатски.
унижа - унижиш, мин. св. унижих, мин. прич. унижил, св. — вж. унижавам.
урина - само ед. Отделяна от организма чрез бъбреците течност, която съдържа отпадъчни вещества; пикоч.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: