Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
зарин - само ед. Спец. Бойно отровно вещество с нервнопаралитично действие.
захар - захарта, мн. захари, ж. 1. Само ед. Бяло кристално лесноразтворимо вещество със сладък вкус, което се добива от тръстика, цвекло и...
здрач - здрачът, здрача, само ед., м. 1. Полумрак, сумрак, преди да е изгряло слънцето и веднага след залязването му. Фигурата му изчезна ...
зейна - зейнеш, мин. св. зейнах, мин. прич. зейнал, св. - вж. зейвам.
знаен - знайна, знайно, мн. знайни, прил. Който е известен, познат. Знаен е в този край.
забия - забиеш, мин. св. забих, мин. прич. забил, св. — вж. забивам.
забой - забоят, забоя, мн. забои, (два) забоя, м. Място в мина, където се копае руда (въглища). Работя на забоя.
завет - само ед. 1. Място, защитено от вятър. Стоя на завет. 2. Прен. Спокойно, осигурено място или положение. С тази длъжност си винаги н...
завея - завееш, мин. св. завях, мин. прич. завял, св. — вж. завявам.
завия - завиеш, мин. св. завих, мин. прич. завил, св. — вж. завивам.
завод - мн. заводи, (два) завода, м. Голямо индустриално предприятие. Машиностроителен завод. // прил. заводски, заводска, заводско, мн. з...
завой - завоят, завоя, мн. завои, (два) завоя, м. 1. Дъгообразна извивка на път, река и др., чрез която се изменя посоката на движение. Пъ...
завра - завреш, мин. св. заврях, мин. прич. заврял, св. — вж. завирам.
завря - завриш, мин. св. заврях, мин. прич. заврял, св. — вж. завирам.
загар - само ед. 1. Тъмен цвят на кожата, получен при излагането и на слънце. Върна се от море с хубав, златист загар. 2. Следа, остатък о...
задам - зададеш, мин. св. зададох, мин. прич. задал, св. — вж. задавам.
заден - задна, задно, мн. задни, прил. 1. Който се намира отзад. Задно колело. Заден двор. 2. Прен. За мисъл, цел и под. — който е таен, п...
задух - само ед. 1. Голяма горещина, жега. Не се диша в този задух. 2. Спарен, застоял въздух. От стаята ме лъхна задух и тежка миризма.
заема - заемеш, мин. св. заех, мин. прич. заел, се. — вж. заемам.
зайка - мн. зайки, ж. Зайкиня.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: