Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
декор - мн. декори, (два) декора, м. 1. Подвижни изображения, предназначени за театрална сцена. 2. Прен. Нещо, което придава хубав, тържес...
делко - мн. делка, ср. Спец. Уред за запалване на горивната смес в двигателите с вътрешно горене чрез подаване на електрическа искра.
демон - мн. демони, (два) демона, м. 1. В християнската религия — зъл дух, дявол. 2. В древногръцката митология — божество, което влияе въ...
демос - мн. демоси, (два) демоса, м. 1. Непривилегированите обществени слоеве. 2. Истор. В Древна Гърция — свободното население, което не ...
джиро - мн. джира, ср. 1. Спец. Форма за прехвърляне на ценни книжа от едно лице на друго с подпис на притежателя. 2. Прен. Разг. Стоково-...
джудо - само ед. Вид спорт, чиито правила са осъвременен вариант на националната японска борба джиу-джицу.
динго - само ед. Диво австралийско куче.
длето - мн. длета, ср. Стоманен инструмент с плосък и заострен край, използван за изрязване на вдлъбнатини. Дърворезбарско длето.
добив - мн. добиви, м. 1. Само ед. Добиване. Добивът на руда не е лесна работа. 2. Нещо, което е добито. Високи добиви.
добия - добиеш, мин. св. добих, мин. прич. добил, св. — вж. добивам.
добре - нареч. 1. В съответствие с някакви изисквания, норми; както трябва. Помисли добре! Добре подготвен студент. 2. Правилно, точно. Ра...
добро - само ед. 1. Нещо, което е хубаво, което е в полза на хората, което има висока морална стойност. Доброто е нравствена категория. 2....
довея - довееш, мин. св. довях и довеях, мин. прич. довял и довеял, св. — вж. довявам.
довод - мн. доводи, (два) довода, м. Мисъл или факт, които се привеждат като доказателство за нещо; аргумент. Твоите доводи са добре извес...
додея - додееш, мин. св. додях, мин. прич. додял. св. — вж. додявам.
долен - долна, долно, мн. долни, прил. 1. Който е разположен по-долу, под нещо. Лекарствата са в долното чекмедже. 2. Който следва след из...
долу- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е по-долу, напр. долуизложен, долуподписан, долупосочен и др.
донор - мн. донори, м. 1. Дарител. 2. Спец. В медицината — кръводарител. 3. Спец. В медицината — току-що умрял човек (или рядко — жив чове...
донос - мн. доноси, (два) доноса, м. Донесение (обикн. анонимно) до висшестоящите с цел да се навреди на някого.
допир - само ед. 1. Пряк физически контакт с пръсти или с тяло; докосване, допиране. Страхувам се от допир с него. 2. Прен. Пряка връзка, ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: