Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
търся - търсиш, мин. св. търсих, мин. прич. търсил, несв. 1. Какво/кого. Старая се да намеря, да открия. Търся една книга. Търся приятелка...
търтя - търтиш, мин. св. търтих, мин. прич. търтил, св. — вж. търтвам.
търча - търчиш, мин. св. търчах, мин. прич. търчал, несв. Разг. 1. Бягам, тичам. 2. Прен. Работя без почивка нещо, свързано с ходене. Цял ...
тътен - мн. тътени, (два) тътена, м. Тъп продължителен звук от взрив, гръм и др.; бумтене. Глух тътен от стрелбата на оръдията достигаше д...
тътна - тътнеш, мин. св. тътнах, мин. прич. тътнал, несв. Издавам тътен. Планините тътнеха след гърма.
тътря - тътреш и тътриш, мин. св. тътрах и тътрих, мин. прич. тътрал и тътрил, несв. 1. Какво. Влача с усилие, мъкна. 2. Кого. Водя със се...
упътя - упътиш, мин. св. упътих, мин. прич. упътил, св. — вж. упътвам.
ущърб - само ед. Накърняване, вреда, щета. Нанасям ущърб на доброто му име. // прил. ущърбен, ущърбена, ущърбено, мн. ущърбени. • В ущърб ...
фъфля - фъфлеш, мин. св. фъфлих, мин. прич. фъфлил, несв. Говоря неясно, неотчетливо. Старецът фъфлеше. // същ. фъфлене, ср.
хатър - само ед. Разг. 1. Угода, удоволствие. За твой хатър оставам. 2. Воля, желание, изискване. Всички се съобразяваха с неговия хатър. ...
хитър - хитра, хитро, мн. хитри, прил. 1. Който трудно може да бъде подмамен, подведен, излъган; опитен, лукав. Хитро добиче. Хитро дете. ...
хърба - мн. хърби, м. и ж. Разг. Хърбав човек или животно.
цокъл - мн. цокли, (два) цокъла, м. 1. Долна част на външна стена на сграда или колона, която е малко издадена. 2. Облицовка на долната ча...
цикъл - мн. цикли, (два) цикъла, м. 1. Период, през който се редуват едни и същи астрономически явления. Годишен цикъл на въртене на Земят...
цъкам - цъкаш, несв. 1. Разг. За механизъм — работя, движа се, като издавам отчетлив звук. Часовникът в кухнята цъкаше равномерно. 2. Изра...
цъфна - цъфнеш, мин. св. цъфнах, мин. прич. цъфнал, св. — вж. цъфвам.
цъфтя - цъфтиш, мин. св. цъфтях, мин. прич. цъфтял, несв. 1. За растение — разтварям цветовете си, покривам се с цвят. Розите цъфтят от пр...
цъцря - цъцреш, мин. св. цъцрах и цъцрих, мин. прич. цъцрал и цъцрил, несв. Църцоря.
чадър - мн. чадъри, (два) чадъра, м. 1. Предмет с полусферична форма от опънато платно за предпазване от дъжд или слънце. Плажен чадър. Сг...
чакъл - само ед. Речни дребни камъни, които се използват за настилка или като строителен материал. // прил. чакълен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: