Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----- - Намерени са 3364 думи от търсенето
побия - побиеш, мин. св. побих, мин. прич. побил, св. — вж. побивам.
побой - побоят, побоя, мн. побои, (два) побоя, м. Бой (в 1 знач.) с голяма сила над някого. Оживя след голям побой.
повей - повеят, повея, мн. повеи, (два) повея, м. Обикн. ед. Леко движение на въздуха; полъх.
повет - мн. повети, (два) повета, м. 1. Увивно горско растение с жилави стъбла и бели цветове. 2. Диал. Хмел.
повея - повееш, мин. св. повях, мин. прич. повял, св. — вж. повявам.
повик - само ед. Зов, апел. Повик за мир.
повия - повиеш, мин. св. пових, мин. прич. повил, св. — вж. повивам.
повод - мн. поводи, (два) повода, м. Приспособление за водене на добитък.
погон - мн. погони, (два) погона, м. Остар. Мярка за земя, равна на около един декар.
подем - само ед. Възход, развой, напредък.
подир - предлог. Разг. 1. Движение след обекта; след, зад. Вървете подир него. Подир мене се движеше една кола. 2. Въвеждане на следхо-ден...
подям - подядеш, мин. св. подядох, мин. прич. подял, св. — вж. подяждам.
позив - мн. позиви, (два) позива, м. 1. Призоваване, повик, зов. Позив за човеколюбив. 2. Остар. Малки листове с напечатани призиви, лозун...
позор - само ед. Срамно, унизително положение, което предизвиква презрение.
поило - мн. поила, ср. 1. Място на река или на чешма, където се поят животни. 2. Поилка.
покер - само ед. Вид игра на карти.
покои - само мн. В голяма къща или в дворец — стаите, обитавани от някой от собствениците.
покой - покоят, покоя, само ед., м. 1. Спокойствие, тишина. 2. Спец. Във физиката — неподвижност. Тялото се намира в покой.
полет - мн. полети, (два) полета, м. 1. Летене. Красив полет. 2. Прен. Порив, подем, възход. Полет на мисълта.
поли- - Образува сложни думи със значение много, напр. поливалентен, поливариантен, полифункционален и др.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: